INNENRIKS

Handikappede Leif (66) fikk ikke komme inn i valglokalet

09.09.19