Helsetilsynet: Syv av åtte sykehus bryter loven

18.02.20