searchChevron down

Siste saker om Narkovarselet

Spesialenheten: Henla sak etter at politimann slo alarm

Ny varslingssak i bergenspolitiet: Politimann slo alarm om manglende etterforskning av menneskehandel-saker

Politidirektoratet: Bergenspolitiet gjorde ikke noe straffbart

Politiansatt fikk tilbake jobben etter bot for dopingbruk

Narkovarsleren i Bergen: Hardt ut mot Spesialenhetens etterforskning

Fagforeningstopp: – Fraråder politifolk å varsle

Narkovarselet i Bergen: – Ikke grunnlag for å straffe politiet

Narkovarselet i Bergen: Ferdig etterforsket av Spesialenheten

Sivilombudsmannen: Kritiserer Bergen-politiet etter bortvisning

Varslingsgruppe mener politidirektoratet blandet seg inn i arbeidet deres

Rapport om narkosaken i Bergen: Politiet brøt ikke reglene

Justisdepartementet avviste klage om habilitet: Advokat om Bergenspolitiet: – Hele varslingssaken blir pulverisert

Fagforeningsleder ut mot Politidirektoratet: Slakter håndteringen av narkovarselet

Varslet om systemsvikt og konflikter i Bergen-politiet: – Det var ren krig på huset

Narkovarselet: Henter inn forsker for å granske politiet i Bergen

Jusprofessor: – Politiets talljuks er alvorlig

Slik vil politilederne stoppe talltriksing

Studie: Politiet oppgir feil tall for å pynte på statistikkene: Forsker: – Hver femte politimann trikser med tallene

Narkovarselet: – Etterforskningen vil bli omfattende

Store enkeltsaker struper antallet narkoetterforskninger

Narkovarselet: POD anser seg som habile – advokat reagerer