INNENRIKS

Over 1500 møtte opp på minnemarkering i Tromsø

08.12.19