UTENRIKS

Trump stryker på faktasjekk: Gir falske eller villedende fakta 30 ganger om dagen

04.11.18