Avtale mellom syriske myndigheter og kurdiske styrker

13.10.19