UTENRIKS

HRW: Militante grupper i Gaza begikk krigsforbrytelser

12.08.21