Mens faren var krigsfange i Norge, ble farmor drept i Stutthof

27.01.20

Forrige

Side 1

Neste