INNENRIKS

Regjeringen satte av fire milliarder til lønnstilskudd. Men bare 131 millioner er utbetalt.

20.11.20

Forrige

Side 1

Neste