Setteriksadvokaten til VG: Utelukker ikke at han vil se på saker før 2012

14.11.19