NYHETER

Facebook-hets mot Sumaya Jirde Ali opp for Høyesterett

05.01.20