Strømprisen

Tromsø
Noen områder langs regiongrensene får strøm fra en annen region enn resten av kommunen. Sjekk gjerne med din strømleverandør hvilken region du tilhører.

Henter dagens strømpriser. Sammenligner med historiske priser og regner ut strømstøtte.

ANNONSE

Strømkildene

Strømmen i Norge og Europa kommer fra mange ulike kilder – og de forandrer seg gjennom døgnet med vær og vind. Kildene er sortert etter ulike typer fossil-, fornybar, vann- og annen kraft (primært kjernekraft).

Her kan du se energikildene i Europa time for time hver dag siden 2022.

Velg dato
ANNONSE

Import og eksport

Strømprisene i Europa

Norge kan både eksportere (selge) strøm til andre land og importere (kjøpe) strøm fra andre land. Dette gjøres med høyspentmaster og sjøkabler som er koblet til strømmarkedet i nabolandene våre.

Strømflyten til og fra Norge

Nettoeksport Nettoimport

Import og eksport akkurat nå

Disse landene utveksler Norge strøm med nå. Kapasitet viser i hvilken grad overføringskapasiteten mellom de to sonene utnyttes. Klikk på radene for historikk.

Laster data ...

Strømnettet i Norge

Hovedårsaken til prisforskjellene i Norge er begrenset overføringskapasitet i strømnettet. De grønne linjene viser kraftledningene med høyest overføringsspenning.

Norge har ingen sammenhengende 420 kV-linje fra nord til sør. Sverige har åtte.

Norge
Sverige
Finland
Danmark
Flaskehals
Vis/skjul
Kilde: SVK, NVE. NB: Sverige kaller sine linjer 400 og 275 kV.