Strømprisen

Noen områder langs regiongrensene får strøm fra en annen region enn resten av kommunen. Sjekk gjerne med din strømleverandør hvilken region du tilhører.

Henter dagens strømpriser

ANNONSE

Strømnettet i Norge

Hovedårsaken til prisforskjellene i Norge er begrenset overføringskapasitet i strømnettet. De grønne linjene viser kraftledningene med høyest overføringsspenning.

Norge har ingen sammenhengende 420 kV-linje fra nord til sør. Sverige har åtte.

Norge
Sverige
Finland
Danmark
Flaskehals
Vis/skjul
Kilde: SVK, NVE. NB: Sverige kaller sine linjer 400 og 275 kV.
ANNONSE

Import og eksport

Strømprisene i Europa

Norge kan både eksportere (selge) strøm til andre land og importere (kjøpe) strøm fra andre land. Dette gjøres med høyspentmaster og sjøkabler som er koblet til strømmarkedet i nabolandene våre.

Strømflyten til og fra Norge

Nettoeksport Nettoimport

Import og eksport akkurat nå

Disse landene utveksler Norge strøm med nå. Kapasitet viser i hvilken grad overføringskapasiteten mellom de to sonene utnyttes. Klikk på radene for historikk.

Laster data ...