Velg tjeneste

Personvernerklæring

Tillit fra brukerne er viktig for oss, og VG er derfor opptatt av å ivareta ditt personvern. I denne personvernerklæringen forklarer vi hvordan og hvorfor vi samler inn og benytter informasjon om våre brukere og hvordan vi tar hensyn til personvernet.

1. Grunnleggende om person­opplysninger

Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til en levende fysisk person. Eksempler på personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Informasjon om IP-adresse og din brukeratferd når du bruker tjenestene kan også etter omstendighetene utgjøre personopplysninger. Behandling av personopplysninger omfatter all bruk av personopplysninger, for eksempel innhenting, overføring og lagring. Behandlingsansvarlig betyr den part som alene eller sammen med en annen part bestemmer formålet med og måten personopplysningene skal behandles. Den behandlingsansvarlige har det endelige ansvaret for å sikre at behandling skjer i samsvar med gjeldende lovgivning knyttet til håndtering av personopplysninger.

Schibsted ASA (org.nr. 933739384, Norge) er behandlingsansvarlig. Se kontaktinformasjon nednefor.

2. Hva slags opplysninger samler vi inn?

Generelt søker Schibsted Norge ASA, som eier VG, å minimere personopplysninger som samles inn.

Nettstatistikk

Vi benytter Google Analytics og Hotjar for å bedre forstå hvordan folk benytter tjenestene våre, bl.a. hvilke sider de går inn på, hva de klikker på, hvor de kommer fra og tekniske opplysninger om enheten de bruker. På den måten kan vi enklere oppdage feil og tilpasse innholdet i tjenesten etter hvordan den brukes. Vi har selv ikke mulighet for å identifisere individer i dette datagrunnlaget. Det rettslige grunnlaget for å lagre denne informasjonen er berettiget interesse. Vi har kort levetid på informasjonskapslene, og de er avgrenset til det aktuelle webområdet. Informasjon om hendelser, klikk og lignende blir lagret i 14 måneder. Google er databehandler av disse opplysningene, som lagres i USA eller Europa og er omfattet av Privacy Shield avtalen. Vi har inngått databehandleravtale med Google, og instruert Google til å avidentifisere alle IP-adresser før data lagres, ved å maskere siste del av adressen. Google tilbyr et nettlesertillegg som blokkerer Analytics generelt:https://support.google.com/analytics/answer/181881. Hotjar identifiserer adferd og ikke personer. Du kan lese alt om personvernet knyttet til Hotjar på https://www.hotjar.com/privacy.

Vi benytter oss også av Google Ads for annonseringsformål. I den forbindelse kan lagring av informasjonskapsler brukes for å spore hvordan besøkende kommer til nettstedet, og hva de gjør der. Samt at:

  • Google bruker informasjonskapsler på flere ulike måter. Informasjonskapsler brukes for eksempel både for remarketing og Google Analytics, blant annet i forbindelse med annonsekjøring, gratis produktoppføringer og resultatsporing.
  • Informasjonskapsler brukes også i Google Ads-funksjonen konverteringssporing. Denne funksjonen legger til en informasjonskapsel i nettleseren, som gjør det enklere å analysere opphavet til trafikk og klikk i tjenesten.

Klikk på annonselenker

Når du klikker på annonselenker på sidene våre logger vi klikket, både i nettstatistikken og i en separat logg. Vi bruker denne informasjonen primært for å forstå hvilket innhold som er mest populært, men også for å avdekke problemer og misbruk av tjenesten. Innledningsvis logger vi med IP-adresse og informasjonskapsler, etter 6 måneder anonymiserer vi denne informasjonen.

Det rettslige grunnlaget for å lagre denne informasjonen er berettiget interesse, for at vi skal kunne forstå hvordan våre nettsider brukes og forbedre de.

Flere av lenkene som du finner på våre sider er tydelig markert som annonser. Når du klikker på disse lenkene / knappene blir du videresendt til en ekstern adresse spesifisert av annonsøren, som regel ved at du først blir sendt til et firma som sporer trafikken (“sporingsleverandør”). Sporingsleverandørene opererer på sine egne webområder og Schibsted fører ikke kontroll med det som skjer på annonsørenes nettsider, eller hos deres underleverandører.

Transaksjoner fra annonselenker

Dersom lenken var en annonse, og du gjennomfører en søknad om et strømavtale, kan vi i mange tilfeller motta informasjon om at det har blitt gjennomført en søknad. Dette inkluderer alltid hvilken strømleverandør søknaden ble sendt til og tidspunkt.

Vi kobler transaksjoner fra annonser til et logget klikk og eventuelt til Google Analytics. Informasjonen brukes for å måle våre tjenester, fakturering og intern avregning. Disse data oppbevarer vi i ubegrenset tid, men de blir avidentifisert ved at det korresponderende klikket avidentifiseres.

Det rettslige grunnlaget for å lagre denne informasjonen er berettiget interesse

Behandling av personopplysninger

Om du som bruker aktivt velger å motta e-post eller annen kommunikasjon fra oss så kan vi lagre de personopplysningene vi trenger for å tilby deg den aktuelle tjenesten. Dette lages i våre interne databaser eller i godkjente tredjepartsverktøy, som Make AS. Personinformasjonen kan inkludere e-post, telefon, fornavn, etternavn, postnummer og mer.

3. Informasjonskapsler

Google Analytics lagrer tre informasjonskapsler: _ga - for å identifisere en bruker _gid - for å skille på brukere _gat - for å begrense antall meldinger som logges. Levetiden på disse informasjonskapslene er begrenset til 60 dager og de er avgrenset til den stien på nettsidene som driftes av Verdens Gang. Merk at du kan få andre informasjonskapsler på internettdomenet som vi leverer tjenesten på. Disse sendes automatisk til oss av din nettleser, men behandles ikke av Schibsted Norge ASA.

4. Hvordan kontakte oss

Har du spørsmål om vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på hei@vglab.no.

5. Dine rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet. Verdens Gang har gitt slik informasjon i denne erklæringen. Alle som er registrert i våre systemer har rettigheter i henhold til relevant lovverk, som inkluderer:

  • Å få innsyn i egne opplysninger, hva vi har lagret om deg
  • At uriktige, ufullstendige eller opplysninger blir rettet, slettet eller supplert
  • Å kunne bestride vår behandling av data
  • Å kunne trekke tilbake samtykke du har gitt
  • Retten til dataportabilitet; I den grad det er relevant, å kunne overføre data som vi har samlet inn under samtykke, til en annen løsning

Anmodninger skal besvares innen 30 dager av Schibsted.

6. Tilsynsmyndighet

Schibsted ASA holder til i Norge, det er derfor Datatilsynet i Norge som fører tilsyn med Schibsted.

Dersom du ikke opplever at Schibsted ivaretar dine rettigheter eller andre forhold kan du henvende deg til