Velg tjeneste
Kommersielt innhold fra VG Strømguiden

De 3 forskjellige strømavtalene du kan velge

En strømavtale styrer blant annet hvilken strømpris du skal betale, og hvor lenge du skal være kunde.

En strømavtale styrer blant annet hvilken strømpris du skal betale, og hvor lenge du skal være kunde. I denne artikkelen skal vi ta for oss hva en god strømavtale faktisk er.

Du kan spare mye penger på å velge riktig strømleverandør og riktig type avtale. Derfor har vi lagd en tjeneste som gjør det mulig å sammenligne flere strømavtaler samtidig.

3 ulike typer av strømavtaler

Mange synes at det norsk strømmarkedet er uoversiktlig, vanskelig og for komplisert til å bli helt klok på. Derfor skal vi forklare forskjellen på de tre vanligste strømavtalene på markedet:

 • Fastpris
 • Spotpris
 • Variabel strømpris

Hva er en fastprisavtale?

En fastprisavtale er som ordet tilsier, en avtale på at du får en fastpris på strøm over en periode. Denne fastprisen avtales i forkant av kundeforholdet og skal vare i den avtalte perioden, uavhengig av hva som skjer i strømmarkedet.

Avtaletiden på en fastprisavtale varer som regel fra alt mellom tre måneder til tre år.

Fordelen med en fastprisavtale er at:

 • Kostnaden per forbrukte kWh vil være den samme under hele avtaleperioden
 • Det er lett å ha oversikt over strømpriser hver måned
 • Du slipper å bekymre deg for strømprisen utvikling på markedet
 • Du er beskyttet mot store hopp i strømprisen

Det er viktig å merke seg at en fastprisavtale ikke vil gi samme beløp på strømregningen hver måned. Månedskostnaden påvirkes av hvor mye strøm du faktisk bruker.

Du vil for eksempel få dyrere strømregninger om vinteren, fordi man vanligvis bruker mer elektronikk og oppvarming på denne årstiden.

Ulempen med en fastprisavtale er at:

 • Du ikke kan bytte strømavtale eller strømleverandør før bindingstiden opphører
 • Du risikerer å betale mer for strømmen enn du trenger i en periode

Oppsummert kan man si at fastprisavtaler er et forutsigbart valg, men at de historisk sett har vært dyrere sammenlignet med spotprisavtaler.

Hva er en spotprisavtale?

Med spotpris vil månedskostnaden på strømmen variere. Kostnaden avhenger av etterspørselen etter strøm i hele markedet.

Hvor dyr dagens strømpris er, avhenger av tilgangen og etterspørselen den aktuelle dagen. Det vil påvirke hvor høy strømregning du får.

Hva styrer dagens strømpris?

Med spotprisavtale betaler du som kunde samme pris på strømmen som strømleverandørene kjøper inn strømmen for på kraftbørsen NordPool (Link til Nordpool).

Prisen på strømmen påvirkes av hvor mye kraftproduksjon som skjer i landet og hvor mye strøm som importeres fra utlandet. Den påvirkes også hvor mye som eksporteres fra Norge til utlandet, og av forbruket vårt.

Etterspørselen er veldig knyttet til årstider. Om vinteren er man både mer hjemme, og bruker mer strøm på oppvarming av boligen sin. Dette bidrar til at strømprisene øker.

Når det er sommer og varmere ute, synker normalt etterspørselen etter strøm og dermed også spotprisen.

En spotprisavtale kan være billigst over tid, men du tar med risikoen for at du i perioder må betale en ekstra høy regning.

Hva er variabel pris?

En variabel prisavtale skal i utgangspunktet være en mellomting mellom fastprisavtale og spotprisavtale. Det vil si at månedskostnaden ikke er like stabil som en fastprisavtale, men heller ikke like varierende som en spotprisavtale.

Variabelpris følger til en viss grad kraftbørsen. Strømprisen du betaler per kWh vil derfor ikke være fast.

Skillet mellom en variabel pris og spotpris er at strømleverandør som tilbyr variabel prisavtale skal varsle kundene sine om prisendringer minst to uker i forveien. Dagens strømpriser varierer ikke hver dag, sånn som de gjør med en spotprisavtale.

Fordelen med en variabel prisavtale er at:

 • Du får større forutsigbarhet på hva det koster enn ved en spotprisavtale
 • Det er enklere å regne på hvor stor strømregningen blir fordi svingningene ikke er like store som ved en spotprisavtale

Ulemper med en variabel prisavtale er at:

 • Den har historisk sett vist seg å være noe dyrere enn spotpris-avtaler
 • Den er ikke like forutsigbar som en fastprisavtale
 • Den har blitt kritisert for uærlig markedsføring

Kritisert for uærlig markedsføring av variabel prisavtale

Forbrukerrådet har tidligere advart mot strømavtaler med variabel pris. Da de i 2020 gjorde stikkprøver av tilbudene på markedet, viste det seg at strømmen i noen av de variable avtalene kostet både to og tre ganger så mye mer enn markedsprisen var på.

Om du skal velge en variabel prisavtale burde du derfor sjekke vilkårene nøye, og følge med på at leverandøren holder det de lover.

Hvordan finner du beste strømavtale?

Med høye og svingene strømpriser er det mange som lurer på hva slags strømavtale de burde velge. Slik situasjonen i strømmarkedet er nå er det vanskelig å gi helt tydelige svar på dette.

Likevel kan vi gi et par gode tips til hva du bør tenke over når det kommer til strømavtaler:

 • Sammenlign priser på flere strømavtaler og strømleverandører
 • Finn ut hvor mye forutsigbarhet du ønsker
 • Velg en avtale som passer dine strømbehov
 • Ikke avtal en bindingstid som er dyr og varer alt for lenge
 • Pass på å kontrollere eventuelle endringer i pris etter kampanjeperioden er over
 • Sjekk priser jevnlig

Slik sjekker du hvor du kan få billig strøm

Uansett hva slags avtale du velger, burde du sammenligne strømavtalen med flere andre alternativer på markedet. Da kan du være sikker på at du faktisk gjør en god deal.

VGs strømguide hjelper deg må finne den beste og billigste strømavtalen for deg. Alt du trenger å gjøre er å fylle inn postnummer eller kommune, så får du opp flere gode alternativer.