Kommersielt innhold fra VG Strømguiden

De 3 forskjellige strømavtalene du kan velge

En strømleverandør er det selskapet du kjøper din strøm i fra og du kan faktisk velger du helt fritt.

Det finnes over 100 strømleverandører å velge mellom i Norge, og mengder av ulike strømavtaler hos hver strømleverandør. Du har muligheten til å spare mye penger ved å sammenligne alle strømavtaler. Vi i Strømguiden har bygd en strømkalkulator for å hjelpe deg med akkurat dette. Finn din billigste og beste strømavtale allerede i dag via vår tjeneste.

Fastpris

Med en fastprisavtale er det lett for deg å ha oversikt over dine strømpriser hver måned. Kostnaden Per forbrukte kWh er nemlig alltid den samme for deg under hele avtaleperioden. Du behøver ikke å bekymre deg for strømprisens utvikling på markedet, da du er beskyttet mot store hopp i strømprisen.

Det spiller altså ingen rolle hvilken årstid det er, eller hvor stor etterspørselen etter strøm er på markedet. Med en fastprisavtale betaler du alltid samme pris per forbrukte kWh. Det viktigste å huske på er at din månedskostnad ikke alltid blir den samme kun fordi strømprisen er fast. Månedskostnaden påvirkes jo av hvor mye strøm du bruker. Det er derfor naturlig at din strømpris er høyere gjennom vinteren når du vanligvis forbruker mer strøm enn om sommeren. Med en fastprisavtale kommer dog prisen per kWh strøm alltid til å være den samme.

Inngår du en fastprisavtale med din strømleverandør finnes det normalt sett en bindingstid i avtalen. Dette gjør at du ikke kan bytte strømavtale eller strømleverandør innen bindingstiden opphører. Fastprisavtaler er et forutsigbart valg, men de har historisk sett vært dyrere sammenlignet med spotpris-avtaler.

Spotpris

Med spotpris kan din månadskostnad variere. Din kostnad per forbrukt kWh avhenger nemlig av etterspørselen etter strøm på hele markedet. Tilgangen og etterspørselen endres stadig gjennom året, og med en spotprisavtale kommer månedsregningen din til å gjøre det samme.

Det er dagens strømpris på kraftbørsen som styrer kostnaden av å forbruke strøm hjemme hos deg hver dag. Hvor dyr dagens strømpris blir avhenger av tilgangen og etterspørselen etter strøm den aktuelle dagen. Tilgangssiden av ligningen påvirkes av hvor mye kraftproduksjon som skjer i landet og hvor mye strøm som importeres fra utlandet. Etterspørselen etter strøm avhenger av brukernes forbruk og hvor mye som eksporteres fra Norge til utlandet. Siden etterspørselen av strøm vanligvis skiller seg mye mellom vinter og sommer, må man forvente en endring av strømprisene mellom årstidene. Etterspørselen etter strøm er naturlig høyere i vinterhalvåret, da mye av norsk strøm går med til oppvarming av kalde hjem, og da øker strømprisene. Gjennom sommerhalvåret er det varmere ute, og da synker normalt etterspørselen etter strøm og dermed også spotprisen for strøm.

Statistisk sett har det vist seg at det blir billigere med en spotprisavtale på sikt, men du tar med risikoen for at du i perioder kan få en høy regning.

Variabelpris

En variabelprisavtale ligger mellom en fastprisavtale og en spotprisavtale. Månedskostnaden med en variabelprisavtale er ofte ikke like stabil som en fastprisavtale, men heller ikke like varierende som en spotpris. Variabelpris passer dermed bra om du ikke vil ha for store svingninger i strømprisen fra måned til måned, men heller ikke trenger full kontroll på strømregningen.


Variabelpris følger nemlig til en viss grad kraftbørsen og strømprisen du betaler per kWh er altså ikke fast. Skillet mellom en variabelpris og spotpris er at hver strømleverandør må varsle kundene om prisendringer minst to uker i forveien. Dagens strømpriser kommer dermed ikke til å variere hver dag, som med en spotpris-avtale. En variabelpris-avtale gir altså større forutsigbarhet over tid, da du som kunde alltid er informert om hva prisen per kWh er i en toukersperiode. Det gjør det kanskje enklere å se for seg hvordan strømregningen vil bli måned for måned.

Historisk sett har en variabelpris-avtale vist seg å bli noe dyrere enn spotpris. Avtaletypen gir imidlertid større forutsigbarhet, da strømleverandøren alltid må varsle deg når de endrer prisen din.


Gjør et aktivt valg

Det viktigste er at du gjør et aktivt valg av strømavtale og strømleverandør. Gjør du et aktivt valg øker du sjansen for at du finner billigst strøm. Den som ikke velger å tegne en strømavtale risikerer nemlig å betale en såkalt anvisningspris til sin strømleverandør. En anvisningspris bruker å bli dyrere i det lange løp. Bruk gjerne vår strømforbruk-kalkulator og begynn å spare penger allerede i dag. Vi vil gjøre det enkelt for deg å finne billig strøm fra din beste strømleverandør.

Pass også på at du alltid har kontroll på eventuelle kampanjeperioder innen du velger en ny strømavtale. I blant tilbyr strømleverandørene ekstra billig strøm i en periode, en avtale som senere blir overført til et annet produkt med høyere strømpriser. Pass på å kontrollere dette og eventuelle prisendringer etter at kampanjeperioden er over.