Yetz WebSpot

201.70 kr

10.36 øre/kWh

Spotprisavtale

Ingen bindingstid

Pris gjelder i 12 måneder

Strømavtale - Yetz WebSpot

Kunde

Oppgitt pris tilbys til følgende kunder:
Nye og eksisterende kunder

Varsler om prisendring: Ja

Betingelser: WebSpot er Yetz Strøms heldigitale lavpris spotavtale og forutsetter at det er inngått avtale om e-faktura og avtalegiro senest innen forfallsdato for første fakturering. Avtalen kan kun bestilles via web. Dersom en ikke inngår avtale om e-faktura og avtalegiro innen tidsfristen overføres kunden til avtalen Yetz Spot med virkning fra neste fakturaperiode.

Pris

Tilbudspris: Nei

Pris gjelder i: 12 måneder

Strømutgift

Beregnet total strømpris inkl. faste avgifter, miljøpåslag mm.

Pris per kWh0.10 kr/kWh
+Påslag0.00 kr/kWh
0.10 kr/kWh
(0.1036 kr/kWh ∗ 1667kWh)172.70 kr
+Månedsavgift29 kr
=201.70 kr

Strømleverandør
Yetz Strøm AS