ONLINE INNKJØPSPRIS

347.40 kr

19.40 øre/kWh

Spotprisavtale

Ingen bindingstid

Ingen garantert prisvarighet

Strømavtale - ONLINE INNKJØPSPRIS

Kunde

Oppgitt pris tilbys til følgende kunder:
Nye og eksisterende kunder

Varsler om prisendring: Ja

Kan varsle via: email, sms

Pris

Tilbudspris: Nei

Pris gjelder i: Ingen garantert prisvarighet. Prisen kan endres med 14 dagers varsel.

Strømutgift

Beregnet total strømpris inkl. faste avgifter, miljøpåslag mm.

Pris per kWh0.19 kr/kWh
+Påslag0.00 kr/kWh
0.19 kr/kWh
(0.194 kr/kWh ∗ 1667kWh)323.40 kr
+Månedsavgift24 kr
=347.40 kr
Bytt nå

Strømleverandør
SkandiaEnergi