ONLINE INNKJØPSPRIS

1056.71 kr

61.95 øre/kWh

Spotprisavtale

Ingen bindingstid

Pris gjelder i 6 måneder

Strømavtale - ONLINE INNKJØPSPRIS

Kunde

Oppgitt pris tilbys til følgende kunder:
Nye og eksisterende kunder

Varsler om prisendring: Nei

Kan varsle via: sms

Pris

Tilbudspris: Nei

Pris gjelder i: 6 måneder

Strømutgift

Beregnet total strømpris inkl. faste avgifter, miljøpåslag mm.

Pris per kWh0.62 kr/kWh
+Påslag0.00 kr/kWh
0.62 kr/kWh
(0.6195 kr/kWh ∗ 1667kWh)1032.71 kr
+Månedsavgift24 kr
=1056.71 kr
Bytt nå

Strømleverandør
SkandiaEnergi