Vannkraft

323.40 kr

19.40 øre/kWh

Spotprisavtale

Ingen bindingstid

Pris gjelder i 2 måneder

Strømavtale - Vannkraft

Kunde

Oppgitt pris tilbys til følgende kunder:
Kun nye kunder

Varsler om prisendring: Ja

Pris

Tilbudspris: Nei

Pris gjelder i: 2 måneder

Strømutgift

Beregnet total strømpris inkl. faste avgifter, miljøpåslag mm.

Pris per kWh0.19 kr/kWh
+Påslag0.00 kr/kWh
0.19 kr/kWh
(0.194 kr/kWh ∗ 1667kWh)323.40 kr
+Månedsavgift0 kr
=323.40 kr
Bytt nå

Strømleverandør
HELGELAND KRAFT AS