webSpot

1062.61 kr

61.95 øre/kWh

Spotprisavtale

Ingen bindingstid

Pris gjelder i 12 måneder

Strømavtale - webSpot

Kunde

Oppgitt pris tilbys til følgende kunder:
Nye og eksisterende kunder

Varsler om prisendring: Nei

Betingelser: webSpot kan kun bestilles på våre nettsider. Det er en forutsetning at kunden oppretter avtale om elektronisk utsendelse av faktura senest to måneder etter leveransestart. Dersom elektronisk utsendelse av faktura ikke er bestilt står Hafslund Strøm fritt til å overføre avtalen til Strøm med 14 dagers varsel.

Pris

Tilbudspris: Nei

Pris gjelder i: 12 måneder

Strømutgift

Beregnet total strømpris inkl. faste avgifter, miljøpåslag mm.

Pris per kWh0.62 kr/kWh
+Påslag0.00 kr/kWh
0.62 kr/kWh
(0.6195 kr/kWh ∗ 1667kWh)1032.71 kr
+Månedsavgift29.9 kr
=1062.61 kr
Bytt nå

Strømleverandør
Hafslund Strøm