Norwegian har hatt store problemer med å få folk på ferie i helgen og på mandag.

Flyselskapene er ikke lovpålagt å ha nok bemanning til å fly deg dit du skal

Det finnes ingen lover som krever at flyselskapene har en fastsatt mengde ansatte i bakhånd. I praksis betyr det at ferien din alltid vil være usikker hos lavprisselskapene.

  • Aftenposten
Publisert:
Artikkelen er over fem år gammel

Norwegian har igjen hatt store problemer med kanselleringer. Mandag hadde selskapet 18 kanselleringer, blant annet to skolekorps og en skoleklasse.

I fjor hadde flyselskapet store problemer med å skaffe nok bemanning til å fly passasjerene sine, noe som resulterte i at flere tusen nordmenn måtte avlyse feriene sine.

Også i år er det bemanningen som skaper problemer. Aftenposten spurte da om bemanningsmarginen var for liten, altså om Norwegian burde hatt flere ansatte i beredskap. Sårbarheten i høysesong kombinert med mangel på piloter var hovedforklaringen i går.

Ingen lov for bemanningsmargin

Fagdirektør Morten Foss i Luft-, post- og teleavdelingen, en avdeling som er underlagt Samferdselsdepartementet, sier at det ikke finnes noen direkte lovregulering av bemanning i beredskap hos flyselskaper.

– Finnes det en lovregulering som sier at et flyselskap må ha en viss bemanningsmargin, for eksempel en prosentsats eller et antall ansatte som flyselskapet må ha i bakhånd?

– Bortsett fra sikkerhetsreglene, er det ingenting i lovverket som forholder seg til det du sier direkte. Selve kontrakten er et privatrettslig anliggende mellom passasjeren og flyselskapet.

Det vil i overført betydning si at kunden får det den betaler for, og at kunden derfor må finne seg i at bemanningsproblemer kan føre til kanselleringer.

Uansett har man som flypassasjer rett på ombooking, mat og drikke dersom det er nødvendig og overnatting dersom det er nødvendig.

Men passasjeren må da akseptere at slike situasjoner kommer til å skje med lavprisselskaper som vil spare penger også i fremtiden.

Staten regulerer to ting

I luftfartslovens paragraf 5 om bemanning, heter det at «fartøy som brukes til luftfart etter denne lov, skal være bemannet på en betryggende måte», og viser utelukkende til sikkerhet: Det skal være forsvarlig å fly. Denne loven sier lite om krav til bemanning utover dette.

– Staten regulerer to ting gjennom lovverket: Vi gir ut lisens på bakgrunn av økonomisk soliditet, og lisens på bakgrunn av sikkerhet. Dette er forebyggende tiltak for å sikre passasjerenes rettigheter.

I tillegg kan man klage til Flyklagenemda i ettertid for å få erstatning dersom tjenesten ikke har vært tilstrekkelig. Dette er et reparerende tiltak, som skal fungere disiplinerende for et flyselskap. Om samme flyselskap får samme klagen mange nok ganger, så er det dårlig reklame.

– Irritasjonen får du ikke erstatning for. Ubehaget som ikke har en økonomisk verdi, kan man ikke få erstatning for, sier Foss og legger til:

– Billigere produkt har en pris. Det går ikke an å tenke at det ikke har det.

– Dette fnyser man av internasjonalt

Reglene blir regulert gjennom internasjonale avtaler. Globalt blir luftfarten organisert av ICAO, en underorganisasjon av FN med hovedkvarter i Montreal i Canada. I tillegg finnes det egne luftfartsregler regulert gjennom EU/EØS-samarbeidet.

Fagdirektøren er enig i at en juridisk bemanningsmargin som blir regulert av staten kunne vært en god idé – i teorien.

– Ensidige nasjonale regler er ikke mulig. Det må være internasjonale regler, fordi flymarkedet er internasjonalt. Dersom vi hadde kommet med nasjonale regler, hadde sannsynligvis alle flyselskapene flyttet utenlands. Ingen hadde tjent på det. Dette fnyser man av internasjonalt. Det handler om hva som er statens anliggende, og i hvor stor grad markedet skal bli regulert av staten. Spørsmålet er norsk, sier Foss.

Luftfartstilsynet: – Kommersiell vurdering

Luftfartstilsynet kontrollerer at selskaper følger kravene som stilles til dem i forhold til flysikkerhet. Men de har også ansvaret for å følge opp at selskaper planlegger operasjonene sine i henhold til den organisasjonen og de ressursene som de har.

Wenche Olsen, fagdirektør i Luftfartstilsynet, gjennomførte et møte med Norwegian tirsdag.

– Luftfartstilsynet følger opp den sikkerhetsmessige delen av driften av et selskap. Når det gjelder flyselskapenes bemanning, er det en kommersiell vurdering som er flyselskapenes eget ansvar, sier fagdirektør i Luftfartstilsynet, Wenche Olsen.

De gjennomførte tirsdag et møte med Norwegian, blant annet om problemene de siste dagene.

– Det er problematisk for Norwegian, og passasjerene som er rammet, at selskapet ikke klarer å avvikle sine flyvninger. Denne situasjonen mener vi selskapet burde ha vært forberedt på, sier Olsen.

Parat: – Aldri vært oppe før

Parat har to underorganisasjoner som representerer bemanningen i flyselskapene: Norsk Pilotforbund i Parat og Parat Kabinforbund. Parat opplyser, etter å ha vært i kontakt med sine advokater, at de har få svar på det juridiske rundt bemanningsmargin.

– Dette har aldri vært oppe tidligere, sier Petter Førde, leder i Norsk Pilotforbund i Parat til Aftenposten.

Petter Førde er leder i Norsk Pilotforbund i Parat.

– Norwegian har prosentsatser på bemanning som skal være i beredskap, så de har et visst antall folk i bakhånd.

Norwegian: Sårbare i høysesong

På spørsmål om Norwegian har for liten bemanningsmargin, svarte selskapets presseansvarlige Charlotte Jacobsson slik på mandag:

– Vi forsøker alltid å bemanne så godt vi kan, men ettersom det er høysesong så kan man være ekstra sårbar om det oppstår uregelmessigheter, sier hun.

Førde er klar på at Norwegians håndtering av saken ikke har vært god nok.

– Noen av forklaringene til Norwegian henger ikke på greip. Dette kan ikke ha kommet overraskende, og de kan ikke basere seg på at bemanningen ikke skal ha ferie, sier Førde, og viser til situasjoner hvor piloter er blitt tilbudt opp til fire ganger vanlig lønn for å «selge» fridagene sine.

Onsdag morgen ser Norwegians trafikk ut til å gå tilnærmet normalt.


Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no