De aller fleste oslobarn gjør som disse småvikingene på Berg, de går i barnehage. Men 5500 gjør det ikke, byrådet vil ha tak i flest mulig av dem.

Bruker fem millioner på å finne barn som ikke går i barnehagen

Det haster å søke barnehageplass. Ved midnatt går fristen ut. Byrådet bruker fem millioner kroner på å hente inn barn som ikke går i barnehagen.

  • Aftenposten
Publisert:
Artikkelen er over fem år gammel

Oslo kommune forventer å få inn cirka 9000 søknader om barnehageplass, litt flere enn i fjor til tross for at barnekullet er litt mindre.

– Søknadene har strømmet på i det siste, og vi venter fortsatt stor pågang. Vi vil sterkt oppfordre foreldre til å søke nå! sier byråd Tone Tellevik Dahl som garanterer plass til alle barn som fyller ett år innen november i år. Men hun garanterer bare plass i kommunen, hun kan ikke garantere alle plass i nærmiljøet.

Fortsatt behov for flere barnehager

– I fjor fikk 75 prosent oppfylt sitt første eller annet valg, sier Tellevik Dahl som mener det er helt avgjørende å få bygget barnehageplasser.

– Vi trenger det både for å kunne gi plass til de som ikke søker, for å møte veksten i Oslo og for å kunne gi enda flere plass i en barnehage i nærheten av hjemmet. Lang reisevei kan gjøre at foreldre venter med å sende barn i barnehagen.

De som ikke sender inn søknad innen fristen, kan søke om plass på løpende opptak, men da har de ingen garanti for å få plass.

9000 søkere – 777 barnehager

Søkerne får svar i puljer, den første puljen får svar 23. mars. Først skal det legges et gigantisk puslespill; de 9000 søkerne skal fordeles på 777 barnehager over hele byen.

– Vi plasserer først de eldste barna. Barn født til og med november i fjor har lovfestet rett til barnehageplass fra den måneden de fyller ett år. Men siden vi har registrert økende behov for plasser for yngre barn, er mange barnehager satt i stand til å ta imot barn fra ti måneder. Vi kan ikke garantere slike plasser, men det er mulig å få plass før den lovfestede retten inntreffer, sier Tellevik Dahl.

5500 går ikke i barnehage

De aller fleste foreldre søker om barnehageplass, men byrådets kartlegging viser at det i fjor var 5500 oslobarn som ikke gikk i barnehage. Mange av dem tilhører gruppen som har størst behov for plass, de lever i minoritetsfamilier og trenger språktrening og integrering for å stille best mulig forberedt på første skoledag.

– Vi har satt av fem millioner kroner til å finne disse barna og å tilby barnehageplass, sier Tellevik Dahl.

– Hvordan gjør dere det?

– Vi har mange tiltak. Det er alt fra målrettet informasjonsarbeid på helsestasjonene og informasjonsstand på kjøpesenteret til at vi har hevet inntektsgrensen for å få gratis kjernetid fra 417.000 til 603.000. Vi har også kartlagt hvem disse foreldrene er, og kan rett og slett oppsøke familien, banke på døren og informere om barnehagetilbudet. Mange kjenner ikke barnehagetilbudet og mangler tillit til det. De trenger informasjon, sier Dahl.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no