Ingjerd Johnson (92) var tidligere aktiv i lokalpolitikken i bydelen, blant annet som medlem av eldrerådet. Nå er hun oppgitt over at hun har fått avslag på søknaden sin om permanent plass på sykehjem. Foto: Siv Dolmen

Sykehjemsplasser i Oslo: Samme regelverk, men svært ulik praksis

Hjertesyke Ingjerd Johnson (92) har vært innlagt seks ganger på åtte måneder, men får ikke sykehjemsplass.

 • Julie Berg Melfald
 • Christian Sørgjerd

Artikkelen er over tre år gammel

Når eldre i Oslo søker om sykehjemsplass, behandles søknaden av bydelen hvor personen bor. I teorien er prosessen og søknadsvurderingen lik.

I praksis er det store forskjeller mellom de 15 bydelene.

I snitt skiller 20 prosentpoeng bydelene som har godkjent høyest og lavest andel søknader om langtidsplass siste fem år. Mange av de samme bydelene går igjen i begge ender av statistikken, viser en gjennomgang Aftenposten har gjort.

92 år gamle Ingjerd Johnson er blant dem som har fått avslag. Hun bor i en leilighet på Hovseter. Som tidligere rektor på en husmorsskole er hun vant til å ta vare på seg selv, men etter seks sykehusinnleggelser i løpet av åtte måneder, mente fastlegen at nok var nok.

– Hvem vil vel flytte fra denne fine leiligheten frivillig? Men jeg har ikke så mye annet valg akkurat nå, sier 92-åringen, som har en alvorlig hjertelidelse, samt pusteproblemer.

35 prosentpoengs forskjell

Johnson får hjemmesykepleie på besøk fire ganger daglig. Det meste av huslige gjøremål må hun stå for selv, som innkjøp av mat. I forrige uke falt hun og slo seg stygt i ansiktet da hun skulle ta ut TV-ledningen fra stikkontakten.

– De som hjelper meg her hjemme, gjør en god jobb, men det er systemet som er riv ruskende galt, mener Johnson.

Papirbunken hjemme hos Ingjerd Johnson er blitt tykk. Foto: Siv Dolmen

Vestre Aker bydel, hvor hun bor, har en avslagsandel på i snitt 10 prosent de siste fem årene. Det er midt på treet.

Nabobydelen Nordre Aker har til sammenligning bare avslått 2 prosent. Grorud, på motsatt kant av byen, har avslått hele 22 prosent.

– Systemet svikter

– Dette er ikke greit. Hvis jeg hadde vært byrådet, hadde jeg vært svært bekymret for utviklingen, sier Anne-Lise Kristensen.

Hun er sosial- og eldreombud i Oslo. Kristensen er bekymret for at hvilket postnummer du har, skal bestemme hva slags hjelp du får.

– Bydelene har ulike filosofier og tankegang på hva som er best for de eldre. Dette gjør at selv om man skal behandles likt, så får eldre som burde vært på sykehjem, heller tilbud om andre tjenester i hjemmet, er hennes vurdering.

I verste fall har utviklingen potensial til å endre demografien i Oslo, tror ombudet.

– Hvis dette fortsetter, kan eldre bli velferdsflyktninger og flytte til bydeler hvor man vet at tilbudet er bedre. Jeg tror spesielt pårørende kan begynne å tenke taktisk på vegne av slektningen om hvor man bør bosette seg, sier Kristensen.

Det er bred politisk enighet i Oslo om å legge til rette for at eldre kan bo lenger i eget hjem. Samtidig har byrådet slått fast at «alle som trenger sykehjemsplass i Oslo, skal få det».

– Det er fint at man skal få bo hjemme så lenge som mulig, men vi opplever at systemet svikter når vi møter mange som skulle hatt sykehjemsplass, men ikke får det, sier ombudet.

Sykehjemsplasser i 2016
BydelSøknaderAvslagAndel innvilgede
Ullern1452481 %
Bjerke1191584 %
Grorud 961384 %
Gamle Oslo83985 %
Sagene89986 %
St. Hanshaugen61787 %
Vestre Aker1742287 %
Søndre Nordstrand55689 %
Frogner1901790 %
Grünerløkka 78691 %
Nordstrand2051492 %
Stovner 101892 %
Nordre Aker127695 %
Alna101496 %
Østensjø236797 %
SUM 1 86016790 %

«Ulik registreringspraksis»

Problemstillingen er ikke ukjent for byrådet. I fjor ble saksbehandlingen i seks bydeler gransket. Rapporten konkluderer med at det mellom bydelene «var noe ulik registreringspraksis».

– Det er mulig å tolke lovverket litt ulikt, så da kommer håndteringen av søknadene an på ledelsen og saksbehandler som behandler disse, sier avdelingsdirektør i Bydel Gamle Oslo, Katalin Simon.

De har en av de laveste andelene innvilgelser. Ifølge Simon skyldes det blant annet at søknader fra eldre som ender med å bli tilbudt andre type tjenester i stedet for sykehjemsplass, blir registrert som avslått i statistikken i Gamle Oslo. Men slik gjør ikke alle bydeler det.

Dzana Porobic er teamleder på søknadskontoret i Østensjø, som er blant bydelene som ifølge statistikken sier «ja» oftest.

– Det er forskjell på hvordan bydelene kartlegger pasienter og boforhold. Vår praksis er at alt skal være prøvd før man innvilger sykehjemsplass, sier Porobic.

I Østensjø blir imidlertid søknaden registrert trukket når alternative tiltak, som utvidet hjemmetjeneste, blir løsningen. Søknaden ender dermed ikke i avslagsstatistikken.

Eldreombudet Anne-Lise Kristensen er kritisk til praksisen. Hun mener søknader bør munne ut i konkrete avslag eller innvilgelser.

– Hvis eldre mener de bør ha sykehjemsplass, men blir tilbudt en annen tjeneste, må dette være skikkelig begrunnet i et avslag. Det vil også gjøre det lettere for dem i en eventuell klagesak, sier ombudet.

– De som hjelper meg her hjemme, gjør en god jobb, men det er systemet som er riv ruskende galt, mener Ingjerd Johnson. Foto: Siv Dolmen

Byrådet vil endre systemet

Eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) understreker at hun ser alvorlig på forskjellene. Rapporten i fjor ble til etter personlig initiativ fra henne. Nå vil hun fjerne forskjeller i registreringspraksisen.

– Det burde uten tvil være likere praksis mellom bydelene. Det er problematisk, for det gjør det blant annet vanskelig for oss å sammenligne, sier byråden.

Eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) vil svekke skillet mellom saksbehandlerne som fatter vedtak – og dem som faktisk drar på hjemmebesøk til de eldre i forkant av søknadsbehandlingen. Foto: Thomas Winje Øijord, NTB scanpix

Hun tror imidlertid at det er mer som skal til for å få en likere saksbehandling på tvers. Hun trekker spesielt frem styrking av bydelsøkonomien – som er i tråd med hva de rødgrønne lovet i sin byrådserklæring. Hun peker samtidig på selve organiseringen.

– De som skal fatte vedtak om søknadene, må være tettere på dem som søker, for å kunne fatte riktige tiltak. Modellen hvor man skilte mellom de med vedtaksmyndighet og de som hadde faktisk kontakt med de eldre, er utdatert, mener hun.

Nøyaktig hvordan en omorganisering blir, vet hun ennå ikke. Utprøving av modeller i tråd med tillitsreformen er imidlertid godt i gang i flere bydeler

– Risikerer vi å få en situasjon hvor eldre blir velferdsflyktninger internt Oslo?

– Dette gjelder generelt for mange tjenester. Vi risikerer et økt klasseskille når noen deler av byen har bedre tilbud enn andre. Derfor er målet å få større likheter mellom bydelene.

Det lønner seg å klage

Av de 167 som fikk avslag i fjor, valgte 55 å klage på avgjørelsen.

Da går saken tilbake til bydelen for ny vurdering. Hvis bydelen opprettholder avslaget, går saken videre til Fylkesmannen. Hele 39 av de 55 fikk medhold på den ene eller andre måten.

Det høye antallet omgjøringer etter klage har ligget fast i flere år. Av alle klager i perioden 2012 til 2016, er hele 63 prosent blitt omgjort.

Men det nytter ikke å klage for alle. Eldre bor i hovedsak på sykehjem i den aller siste fasen av livet. Gjennomsnittlig botid på langtidsplass var i fjor på under to og et halvt år.

Samtidig tar klagebehandlingen tid. Klager som måtte gjennom Fylkesmannen, tok i fjor i snitt 148 dager før avgjørelse. De kan føre til at personer som egentlig har rett på plass, går bort mens de venter på svar.

– Jeg har tro på at vi skal få klagetallet ned. Når de som skal vurdere søknadene kommer nærmere de som søker, er det lettere å fatte riktig beslutning, sier eldrebyråd Thorkildsen.

Færre plasser – en stund

Oslo kommune har i flere år redusert antall sykehjemsplasser. På tre år har antall langtidsbeboere falt fra ca. 4000 til ca. 3700. Flere sykehjem er blitt lagt ned eller bygges om.

Noe av forklaringen er satsingen på såkalte omsorgpluss-boliger som alternativ. Men minst like viktig er at antall innbyggere over 80 år vil falle de neste årene.

Fra 2024–25 snur det, og antall eldre vil øke raskt. Innen den tid står flere nye sykehjem klare. Thorkildsen påpeker at 17 av dagens sykehjem er klassifisert som uegnet etter moderne standarder.

Flere artikler

 1. Store forskjeller i tilgangen på ny medisin - Terje (66) fikk nei på søknad om unntak

 2. Pluss content

  Helen og hjelperen

 3. Stort prisfall Oslo-boliger de siste to månedene

 4. Helse Nord-Trøndelag snur: Terje Solbakk (67) får kreftbehandling finansiert av staten

 5. Helen og hjelperen

Fra andre aviser

 1. Store forskjeller innad i Oslo: Ingjerd Johnson (92) får ikke sykehjemsplass

  Aftenposten
 2. 103 år gamle Alfhild Valeur får ikke sykehjemsplass

  Aftenposten
 3. Sykehjemskø, eldrebølge, sykehjemskokker, eldreombud og andre utfordringer for den nye eldreministeren.

  Aftenposten
 4. 93-åring måtte vente fem måneder etter hun fikk sykehjemsplass. – Uakseptabelt, sier pasientombud

  Aftenposten
 5. Esther trygler om sykehjemsplass

  Bergens Tidende
 6. Nå kommer eldrebølgen. Politikerne satser på forebygging.

  Bergens Tidende

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no