MÅ FORSVARE SEG: Jan-Oddvar Sørnes må takle en ny storm i Norges Cykleforbund. Her fotografert i 2018.

MÅ FORSVARE SEG: Jan-Oddvar Sørnes må takle en ny storm i Norges Cykleforbund. Her fotografert i 2018. Foto: Mette Bugge, Aftenposten

Sykkelpresidenten anmeldt – anklages for «drittpakke»

En av Norges største sykkelklubber har anmeldt sittende sykkelpresident Jan-Oddvar Sørnes (53) til idrettsforbundets domsutvalg for brudd på taushetsplikten.

Dermed stormer det på ny rundt Norges Cykleforbund.

Fra før er tidligere sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen anmeldt til domsutvalget i etterkant av den økonomiske fiaskoen under Bergen-VM i 2017.

Nå er det etterfølger Jan-Oddvar Sørnes som må forsvare seg. Lederen i Norsk sykkelrittforening, Arild Salte, mener Sørnes har brutt taushetsplikten, og at det kan ha kostet ham et styrelederverv i Bærum og omegn cykleklub (BOC).

– Vi har fått en juridisk betraktning som konkluderer med at vi ikke har taushetsplikt overfor Salte, og at den anmeldelsen BOC angivelig har sendt ikke har et reelt grunnlag, sier Sørnes til VG.

Salte har hatt en lang rekke ulike lederverv i sykkelsporten de siste årene. Men han har også vært en tydelig og offentlig kritiker av økonomien rundt sykkel-VM i Bergen.

les også

Sjokkbeskjed i helgen: Ny VM-feil kan koste sykkelforbundet 53 millioner

Allerede før mesterskapet fant sted, rettet Salte – som til daglig jobber som økonomisk rådgiver – en advarende pekefinger. Og da konkursen var et faktum, fortsatte han å kritisere lederskapet i sykkelforbundet.

Og det er nettopp et kritisk Facebook-innlegg som er utgangspunktet for den feiden som nå er i ferd med å utspille seg: Bærum og Omegn cykleklubb, der Salte sitter i styret, anmelder sykkelpresident Jan-Oddvar Sørnes for brudd på idrettens regler.

Bakgrunnen er som følger:

På nyttårsaften reagerte Salte på sykkelpresidentens nyttårshilsen til norsk sykkelsport. Der poengterte Sørnes at forbundet ikke vil dvele ved fortiden, men i stedet vende blikket fremover.

«Har presidenten etikk og moral?» spurte Salte på en lukket Facebook-side med rundt 600 medlemmer.

Han skrev så at han syntes det var oppsiktsvekkende at sykkelpresidenten hadde gitt en person tillitsverv i sykkel-Norge, og kom dermed med følgende påstand:

«Vel vitende i nær to år om at vedkommende er tatt for økonomisk underslag av et sekssifret beløp i et meget profilert norsk selskap».

les også

Sjekker mulig salg av landslagsplasser i sykkelavtale

Det fikk sykkelpresident Jan-Oddvar Sørnes til å reagere. I et rekommandert brev datert 4. februar ba han om et møte med Salte, etter å ha konsultert med idrettsforbundets advokat. I brevet Salte hentet ut på postkontoret heter det blant annet at:

«Vi har vurdert ditt innlegg på den nevnte Facebook-siden av 31.12.18 og opplever at dette er et overtramp vi ikke kan forbigå uten å reagere».

Sørnes varslet at han ville stille med sin egen visepresident, samt advokater fra idrettsforbundet på møtet. Dette møtet ble aldri en realitet.

Arild Salte står i dag inne for innlegget på Facebook. Personen det siktes til, og som skal ha begått økonomisk mislighold, ble ikke identifisert. Episoden skal ha funnet sted på 90-tallet. Saken skal aldri ha blitt en håndtert av politiet, men løst internt. Det ble altså aldri noen straffesak.

– Forbundet mener det var krenkende overfor personen som ble omtalt. Men hvem ble omtalt? Vedkommende er ikke omtalt med navn, kjønn, alder, tidspunkt eller beløp. Og jeg skrev jo bare fakta. Denne personen innrømmet i ettertid, overfor oss, det som skjedde den gangen, sier Salte til VG.

På tross av at drøftelsesmøtet aldri fant sted, ble det åpnet for at styret i sykkelforbundet skulle vedta å ta ut tiltale mot Arild Salte, for å ha satt idretten i vanry, på et kommende møte 8. mars.

les også

Ville avlyse norgesmesterskap på grunn av pengemangel etter VM-festen

Lørdag 2. mars sendte styresekretær Beate Stenberg ut en e-post til medlemmene i forbundsstyret.

«Regner ikke med det er nødvendig å presisere det, men styrets medlemmer, og vi andre som kjenner til sakslisten, har selvfølgelig taushetsplikt om sakene som skal opp til vedtak» sto det i den interne e-posten.

Dagen etter, søndag 3. mars, tok sykkelpresidenten likevel skriftlig kontakt med lederen i Bærum og Omegn Cykleklubb (BOC). Etter å ha innledet med ordene «Jeg ber om at du behandler denne informasjonen fortrolig og kun deler muntlig» skal han ha informert om en mulig disiplinærsak mot Arild Salte.

Sykkelpresidenten tok også kontakt med SK Rye og Fossum, siden Arild Salte har en tilknytning til alle disse tre klubbene.

Det er denne kontakten Salte nå reagerer på, og som gjør at BOC anmelder Sørnes for brudd på taushetsplikten.

– Det denne saken handler om er trolling på Facebook, der vi til slutt så oss nødt til å ta tak i et bestemt innlegg der det kom til dels grove påstander fra Salte. Etter å ha konferert med styret, juridisk kompetanse og Idrettsforbundet valgte vi å varsle klubbene at vi vurderte en anmeldelse til domsutvalget i Idrettsforbundet. Grunnen til å ta kontakt med klubbene var å gi dem en sjanse til å orientere seg, og at en eventuell sak ikke skulle komme overraskende på dem, sier Jan-Oddvar Sørnes.

Han fortsetter:

– Da vi deretter trakk saken fra behandling i styret i sykkelforbundet, var det fordi vi ønsket en minnelig løsning på spørsmålet. I et påfølgende møte kom begge parter med beklagelser, og vi trodde saken var løst.

FORBANNET: Arild Salte. Foto: Anders K. Christiansen

Salte sto til valg i BOC-styret i denne perioden. Både styret og valgkomiteen var informert om budskapet til sykkelpresidenten i forkant av valget 6. mars. Salte var lansert som ny styreleder etter benkeforslag, men tapte avstemningen med 19 mot 22 stemmer.

– Før avstemningen reiste et styremedlem seg opp og sa at han ville trekke seg dersom jeg ble valgt til ny leder. Han sa det handlet om ting han hadde fått vite, men ikke kunne snakke om, sier Salte til VG.

– Tror du dette var medvirkende til at du tapte valget?

– Ja, jeg gjør det.

Men så, før styremøtet til Norges Cykleforbund 8. mars i år, ble saken mot Arild Salte trukket. Det ble altså aldri noe av disiplinærsaken, slik Jan Oddvar Sørnes hadde advart de tre klubbene om.

les også

Verstingen har to hjul

Skaden hadde imidlertid allerede skjedd, mener Salte.

– Det overrasker meg hvordan en sykkelpresident – som på mange måter er inhabil i saken siden det var han jeg kritiserte – sender et rekommandert brev og tyr til telefonsamtaler og e-post, og på den måten forskutterer et vedtak i sykkelforbundets styre, sier han.

– Sørnes slengte ut en drittpakke. Denne fremgangsmåten og strukturen er gjort mange ganger av andre, i andre sammenhenger, tidligere, legger han til.

Norges Cykleforbund sendte et brev til hver av de tre sykkelklubbene Salte er medlem av etter at saken var avsluttet. Forbundet beklaget da at man hadde informert klubbene for tidlig. Brevene var signert generalsekretær Eystein Stokstad Thue.

Arild Salte er ikke fornøyd.

– Hva skulle Sørnes beklaget?

– At han ikke fulgte korrekt tjenestevei og lot andre håndtere dette. Han burde skjønt at han var inhabil.

– Det ble på et tidspunkt sendt et brev til klubbene og generalsekretæren beklaget. Samtidig har sykkelsporten behov for ro nå etter noen turbulente år. Burde ikke det holde for deg?

– Jeg har ikke fått noen beklagelse. Det er klubbene som har fått den. Det de beklager, er at de har gått ut til klubbene før saken var innmeldt til domsutvalget, sier Salte.

VG vet at sykkelforbundet tok kontakt med Bærum og Omegn cykleklubb i helgen.

– BOC har nå også fått dokumenter fra NCF med deres versjon. Dette styrebehandles på torsdag for å vedta om anmeldelsen fortsatt skal gjelde, eller om den skal trekkes, sier styreleder Bjørnar Volden.

PS! Sykkelpresidenten er anmeldt for brudd på 11–17 i NIFs lov. Der heter det blant annet at «En straffesak er ikke offentlig før det er besluttet å påtale forholdet. Det organisasjonsledd som har påtalt forholdet kan bestemme at beslutningen om påtalebegjæring skal gjøres offentlig kjent, etter at varsel om regelbruddet er gitt vedkommende».

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder