EKSSJEF: Harald Tiedemann Hansen gikk av som sykkelpresident etter Bergen-VM, men har fortsatt en rekke verv internasjonalt, først og fremst i UCI. Foto: SCANPIX

Anmeldt VM-sjef mener han ikke kan fratas syv internasjonale verv

Harald Tiedemann Hansen (62) mener domsutvalget i Norges idrettsforbund ikke har rett til å frata ham en rekke verv i Det internasjonale sykkelforbundet (UCI).

Det kommer frem i et ferskt brev som advokat Pål Kleven har sendt til domsutvalget.

Kleven representerer den tidligere sykkelpresidenten, som også var daglig leder i arrangørselskapet Bergen 2017 AS. I tillegg var han styremedlem i UCI.

Det hele endte i en dundrende konkurs og for en snau måned siden ble Tiedemann Hansen anmeldt for flere mulige brudd på idrettens regelverk av Region sør i Norges Cykleforbund. Regionleder Terje Johnsen har bedt om at Tiedemann Hansen mister retten til alle verv i norsk idrett på livstid.

I dag er Tiedemann Hansen nestleder i Grenland sykleklubb, samt medlem av sykkelcross-utvalget i Norges Cykleforbund.

Men 62-åringen har også en rekke internasjonale verv. Tiedemann Hansens forsvarer argumenterer altså med at disse ikke er i spill når domsutvalget i NIF skal behandle den ferske anmeldelsen:

«Det vil fra HTHs side bli anført at NIFs domsorganer ikke har myndighet til å frata HTH hans verv i de ovennevnte internasjonale idrettsorganisasjonene. Disse vervene er personlige og NIFs domsorganer har ikke myndighet til å idømme straff i form av tap av rett til verv i utenlandske idrettsorganisasjoner» heter det i advokat Pål Klevens brev.

Der ramses også Tiedemann Hansens internasjonale verv opp:

  • Medlem av «management committee» i UCI
  • President i «cyclo cross-commission» i UCI
  • Medlem i «cycling economy and marketing commission» i UCI
  • Medlem i «equipment commission» i UCI
  • Medlem i «finance and audit commission» i UCI
  • Medlem i «women’s commission» i UCI
  • Koordinator i «Nordic cycling»

Region Sør i sykkelforbundet har også bedt om at Tiedemann Hansens suspenderes fra alle verv i påvente av en dom.

Dette avvises av advokat Pål Kleven, som mener at det ikke foreligger noen grunn til å tro at hans klient kommer til å bli dømt, eller andre grunner som nødvendiggjør suspensjon.

les også

Sykkel-VM-generalen har økonomirolle i det internasjonale forbundet: – Utrolig

Kleven ber i stedet domsutvalget om å utsette behandlingen av den ferske anmeldelsen i påvente av konkursboets endelige rapport i Bergen.

«Det er naturlig å anta at det vil fremkomme opplysninger fra konkursboets behandling av saken som også vil ha relevans for domsutvalgets behandling av påtalen fra Region Sør NCF. Videre vil det kunne fremstå inkonsekvent dersom en avgjørelse fra NIFs domsorganer skulle avvike fra konkursboets vurdering av faktiske forhold og/eller rettslige vurderinger» skriver Pål Kleven.

Dette får leder Terje Johnsen i Region Sør til å stusse. Han understreker at bostyrer for Bergen 2017 forholder seg til norsk lov. NIFs domsutvalg dømmer derimot etter idrettens eget regelverk.

les også

NTNU-granskere slakter sykkel-VM i Bergen

– Idrettens regelverk står godt på egne ben på dette området. Bostyrer forholder seg til et helt annet lovverk. Det er også er rettsprinsipp at man bør anmelde og påtale så fort det foreligger informasjon, og ikke vente på noe, sier Johnsen.

Så du denne sjokkbeskjeden? Ny tabbe kan koste forbundet 53 mill. kr.

Han mener det er viktig å få testet idrettens regelverk opp mot det han mener er brudd på blant annet signaturreglene og vedtak fattet på forbundstinget. Harald Tiedemann Hansen hevder derimot at han ikke har brutt noen regler.

REGION SØR-LEDER: Terje Johnsen er svært kritisk til Harald Tiedemann Hansens handlemåte i forbindelse med VM i Bergen. Foto: Anders K. Christiansen

– Om Tiedemann Hansen suspenderes før det foreligger en dom, så kan vel det oppleves som forhåndsdømming?

– Det kan hende det føles som en straff, men det er ikke slik. Om han ikke blir dømt, så kommer han styrket ut av saken. Blir han derimot dømt, så har han opptrådt ryddig om han trekker seg. Jeg synes det er rart at han ikke langt tidligere strakk armene i været og sa «jeg har gjort en veldig dårlig jobb og fratrer alle mine verv», sier Terje Johnsen.

Harald Tiedemann Hansen er konfrontert med Johnsens sitater. Gjennom advokat Pål Kleven svarer han:

««Denne saken er til behandling i NIFs Domsutvalg som vil fatte en avgjørelse når sakens faktiske og rettslige sider er tilstrekkelig belyst. Vår klient har tillit til at hans rettssikkerhet vil bli godt ivaretatt gjennom prosessen i domsutvalget, og ønsker derfor ikke å kommentere saken i media. Det registreres at Region Sør, som har anmeldt vår klient til NIFs Domsutvalg, i tillegg ønsker en offentlig behandling av saken før Domsutvalget i det hele tatt har påbegynt sin forberedende saksbehandling. Det er i den anledning naturlig å stille spørsmål ved om Region Sør har tilstrekkelig respekt for idrettens tingvalgte domsorganer og de rettssikkerhetsprinsipper som gjelder innen den organiserte idretten i Norge.»

Terje Johnsen understreker at han og Region Sør har stor respekt for domsutvalget til NIF:

– Og vi mener at domsutvalget på selvstendig grunnlag kan avgjøre om det har funnet sted noe galt eller ikke. Kleven og Tiedemann Hansen er redd for forhåndsdømming ved en suspensjon, men vi har stor tillit til at domsorganene ikke tenker sånn.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder