FOLKEFEST: Sykkel-VM ble en katastrofe rent økonomisk, tross fantastiske rammer med mye publikum i Bergen i fjor høst. Bildet er fra tempoetappen opp Fløyen. Foto: Hansen, Frode

Internt sykkelbrev avslører krangel om rolleblanding

Kontrollkomiteens oppgave er å føre tilsyn. Nå reageres det på hvordan tidligere komitéleder Gaute Kindervåg skal ha bistått sykkelpresidenten med å skrive brev og lansere løsninger overfor kreditorene til Bergen 2017 AS.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Det er i et brev fra styret i Bergen 2017 AS at båndene mellom Kindervåg og Harald Tiedemann Hansen blir problematisert.

Dette er en del av oppvasken etter at VM-selskapet ble slått konkurs tidligere i vår. Notatet, som VG er i besittelse av, kommer som en reaksjon på en rapport fra kontrollkomiteen, der det rettes kritikk mot flere forhold ved hvordan Bergen 2017 AS ble drevet.

«Komiteens rapport er imidlertid så mangelfull når det gjelder omtalen av Bergen 2017 AS at vi har funnet det helt nødvendig å påpeke de mest alvorlige forholdene» heter det i brevet.

Les hele det kritiske brevet i sin helhet her

Vi skrur klokken et halvt år bakover i tid: Sykkel-VM ble en formidabel folkefest, men endte i mageplask rent økonomisk. Mangel på styring og rolleblanding har gått igjen i kritikken av arrangementet: Harald Tiedemann Hansen var både sykkelpresident, daglig leder i Bergen 2017 AS og styremedlem i det internasjonale sykkelforbundet.

Nå kan VG fortelle hvordan ulike roller også har vært tema internt. Men da med lederen av kontrollkomiteen i sykkelforbundet som hovedperson.

les også

Mener sykkelforbundet trosset revisor-råd: – Alvorlig

For allerede 3. oktober, altså etter at VM var over, skal Gaute Kindervåg ha hjulpet Harald Tiedemann Hansen – som VM-sjef – med å utforme to brev. Det ene skulle gå til VM-kreditorene, mens det andre skulle gå til sykkelklubbene.

Kindervåg skrev følgende i en e-post til Tiedemann Hansen:

«Har prøvd meg på et orienteringsbrev. Brevet har til hensikt å kjøpe seg litt tid, slik at man kan få et bedre grunnlag for å ta stilling til akkord eller ikke.»

Kontrollkomiteens leder foreslo også, ifølge det ferske brevet fra VM-arrangøren Bergen 2017 AS, at man skulle kommunisere at «Den overordnede målsetting er nå at alle kreditorer skal få fullt oppgjør.»

STYRELEDER: Mona Hellesnes var styreleder i konkursrammede Bergen 2017 AS. Foto: Aas, Erlend / Scanpix

I brevet fra styret i Bergen 2017 AS til styret i sykkelforbundet, antydes rolleblanding fra kontrollkomiteens leder sin side. Det avviser Kindervåg selv.

– Dette er overhodet ikke noen rolleblanding, sier han til VG.

Hvorfor utformet du brev for Harald Tiedemann Hansen?

– I forkant av utkastene som jeg laget, så hadde jeg en dialog med sykkelpresidenten og kontrollkomiteen. I den forbindelse sendte jeg over et eksempelbrev, slik Tiedemann Hansen oppfordret meg til, sier Kindervåg.

Hvorfor gjorde akkurat du dette?

– På dette stadiet var jeg av den oppfatning at man måtte ta et initiativ overfor kreditorene, og på den måten vise respekt og forklare situasjonen etter beste evne.

Det er vel ikke rollen til en leder av kontrollkomiteen?

– Det er absolutt min rolle å være samtalepartner for styret i sykkelforbundet. Og Harald var styreleder.

Du skulle vel drive kontroll, ikke fungere som rådgiver?

– I mange tilfeller baserer samarbeidet seg på dialog. Det er helt normalt å sende brev eller utveksle problemstillinger som kan være aktuelle, sier Gaute Kindervåg.

At økonomien i VM-selskapet var svært anstrengt var ingen hemmelighet idet sykkel-VM var over. Allerede på mesterskapets siste dag gikk Harald Tiedemann Hansen ut i VG og anmodet myndighetene om å åpne lommeboken dersom festen endte med bakrus.

les også

Sykkelpresidenten ga seg selv kredittkort-garanti for sykkel-VM: Nå må Sykkelforbundet punge ut

I utkastene Kindervåg utformet for Tiedemann Hansen er også økonomi og krav fra kreditorer et tema. I det ferske brevet fra det avgåtte styret i Bergen 2017 AS heter det blant annet:

«Kontrollkomiteens leder foreslo videre i sitt utkast til kreditorbrev at det skulle formidles at kreditorene kunne få «full dekning». Basert på den mangelfulle informasjon som forelå på dette tidspunktet fremsto det helt uansvarlig å gi slike signaler til kreditorene.»

Gaute Kindervåg understreker at han aldri har sagt at kreditorene vil få full dekning.

– Jeg har bare sagt at det må være den overordnede målsettingen. Dette ble skrevet halvannen uke etter at VM var over. To-tre uker før mesterskapet var jeg på kontoret til Bergen 2017 AS. Da ga de helt klart uttrykk for at det ville være økonomisk dekning, og at arrangementet ville gå i balanse. Å formulere, i lys av dette, at det overordnede siktemålet var full dekning, kan ikke ha vært noe galt, sier han.

les også

Han slo sykkel-VM konkurs: – Knapt vært fremdrift

Du har hatt ulike roller i norsk sykkelsport gjennom mange år. Kan man komme for tett på dem som styrer?

– Om du antyder at jeg ikke har vært profesjonell i rollen som leder av kontrollkomiteen, så vil jeg si at det ikke er noen som har kritisert Tiedemann Hansen mer konstruktivt og kraftig enn meg. Det betyr ikke at vi er uvenner. Men jeg har ikke skånet ham. To år før han tok rollen som administrerende direktør i Bergen 2017 gikk jeg på talerstolen under et møte i Sykkel-Norge. Da ga jeg klart uttrykk for at den rolleblandingen var feil, sier Kindervåg.

VG har sendt tidligere styreleder i Bergen 2017 AS, Mona Hellesnes, flere spørsmål i anledning denne saken. Hellesnes svarte kort på e-post:

«Brevet er sendt i forbindelse med kontrollkomiteens rapport. Vi har ikke bedt om svar på innholdet i brevet, og vi har ingen ytterligere kommentarer ut over det som står i brevet.»

Mens kontrollkomiteen i sykkelforbundet mente det var uheldig at Tiedemann Hansen ga seg som daglig leder i Bergen 2017 AS allerede i november/desember 2017, slår det tidligere VM-styret tilbake i brevet VG omtaler i dag.

les også

Sykkel-VM-ansatte dro kredittkort for nesten 200.000 kroner – hevder kvitteringer for pengebruken manglet

Det var Tiedemann Hansen som selv valgte å ikke forlenge engasjementet, heter det. Og styret fikk først vite at fratredelsen faktisk hadde funnet sted gjennom sin egen revisor.

«Et moment som Kontrollkomiteen ikke tar i betraktning er imidlertid at Tiedemann Hansen etter hvert, rett eller galt, ble en belastning i Bergen 2017 AS sin dialog med både offentlige og private kreditorer. Han ble i manges øyne personliggjøring av problemene som var oppstått og han kunne derfor i mindre grad brukes "utad"» heter det i brevet.

HADDE FLERE ROLLER: Harald Tiedemann Hansen (t.v.) var sykkelpresident, VM-sjef og styremedlem i UCI samtidig. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder