FOLKEFEST: Bergen-VM i 2017 ble en formidabel opptur rent publikumsmessig. Men etter mesterskapet kom en voldsom økonomisk nedtur. Her er Harald Tiedemann Hansen i gatene i Bergen under VM. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

VM-sjefen anmeldt: Risikerer å miste verv på livstid

Tidligere sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen (62) risikerer å miste retten til å ha verv i norsk idrett på livstid etter at han er anmeldt for fem brudd på idrettens eget regelverk.

Det er Region Sør – én av syv regioner i Norges Cykleforbund – som leverte anmeldelsen mot den tidligere VM-sjefen denne uken.

– Vi mener dette er en viktig prinsippsak. Idretten har et lovverk som ikke er til for pynt, men for å følges, sier regionleder Terje Johnsen.

Han møter VG på en liten kafé på Grünerløkka i Oslo. Det har gått to dager siden Johnsen sendte anmeldelsen til domsutvalget i Norges idrettsforbund. Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) har også mottatt en kopi.

Dagens nyhet i Sykkel-Norge kommer halvannet år etter at VM i Bergen endte i økonomisk havari. Sykkelforbundet tapte millioner og en rekke norske småbedrifter tapte store summer.

Harald Tiedemann Hansen satt på alle sider av bordet den gangen: Han var både sykkelpresident, daglig leder i arrangørselskapet «Bergen2017 AS» og styremedlem i Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) samtidig.

I den 12 sider lange anmeldelsen, som er sendt til domsutvalget i Norges idrettsforbund, blir det gjort et poeng ut av hvordan Tiedemann Hansen skal ha overført fem millioner kroner til en bankkonto i Sveits, der UCI holder til, i stedet for å etablere en bankgaranti slik forbundstinget hadde vedtatt.

les også

Sjokkbeskjed i helgen: Ny VM-feil kan koste sykkelforbundet 53 millioner

Pengene var ment å være et usikkerhetsfond og skulle tilbakebetales noen måneder etter VM dersom det ikke dukket opp akutte behov under mesterskapet. Men i stedet beholdt UCI disse pengene da sykkelforbundet ikke maktet betale hele beløpet for å sikre seg VM.

I alt ramses det opp fem punkter i den ferske anmeldelsen. Disse gjennomgås deretter punkt for punkt.

Et av dem omhandler hvordan Region Sør mener Tiedemann Hansen brøt reglene ved å signere avtaler og overføringer til UCI alene, og ikke sammen med et annet styremedlem.

– Vi blir beskyldt for å drive med personforfølgelse av tidligere sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen. Jeg mener det er totalt feil. Dette er en prinsippsak der vi mener det er riktig å teste ut om regelverket er godt nok, sier Terje Johnsen.

– Kan det hende at dere skremmer folk fra å ta på seg slike verv i fremtiden? At folk tenker det ikke er lov å gjøre feil?

– Feil er én ting. Det må vi leve med overalt. Men ulovligheter kan vi ikke leve med. Jeg vil snu på det: Ønsker vi å bringe barna våre inn i en organisasjon der det eksisterer en ukultur hvor man lar folk få begå ulovligheter uten at de må stå til ansvar for det. Jeg vil ikke slippe barna mine inn i en slik ukultur, mener Johnsen.

VG har gjort gjentatte forsøk på å få tak i Tiedemann Hansen i forbindelse med denne saken, men uten å lykkes. Tidligere i år sa han følgende om muligheten for å bli anmeldt til TV 2:

«Dette tar jeg med knusende ro. Jeg er ikke engstelig for det. Men utover det ser jeg ingen grunn til å kommentere det.»

REGIONLEDER I SØR: Terje Johnsen i møte med VG denne uken. Foto: Anders K. Christiansen, VG

Region Sør anmodet tidligere i år sykkelforbundet sentralt om å anmelde sin tidligere styreleder. Det ønsket ikke dagens sykkelpresident, Jan-Oddvar Sørnes, å ta stilling til før bostyreren i Bergen 2017 AS har sagt sitt.

Terje Johnsen i Region Sør mener argumentet ikke holder mål:

– Jeg mener det er feigt av sykkelforbundet. De våger ikke å ta et standpunkt, men lener seg på hva noen andre skal mene om saken. Det er en misforståelse av hva dette handler om: Vi må forholde oss til idrettens regelverk, mens bostyrer kjører etter vanlige strafferettsbestemmelser. Sykkelforbundet sier også at de ikke har ressurser. Men hvorfor har de ikke det? Fordi én mann har tappet hele organisasjonen for penger. Det kan ikke være en gyldig grunn til at man ikke skal forfølge saker, sier han.

les også

Internt sykkelbrev avslører krangel om rolleblanding

Konfrontert med dette skriver generalsekretær Eystein Thue Stokstad følgende i en e-post til VG:

«Region Sør har misforstått NCFs standpunkt i denne saken, til tross for at dette tydelig er redegjort for skriftlig overfor Region Sør. Styret i NCF mener det ikke er riktig bruk av NCFs ressurser på nåværende tidspunkt å påtale forholdet, men vil avvente boets redegjørelse om ansvarsforhold mm, før man vurderer en eventuell påtale eller å reise erstatningskrav i saken. Styret i NCF vil da gjøre en selvstendig vurdering av forholdet.»

Region Sør ber nå om at Tiedemann Hansen fratas alle verv i norsk idrett på livstid, samt at domsutvalget suspenderer den tidligere VM-sjefen fra alle nasjonale og internasjonale verv i påvente av en dom.

Harald Tiedemann Hansen gikk av som sykkelpresident våren 2018. Men han har fortsatt verv i sykkelforbundet. Telemarkingen er også styremedlem i Det internasjonale sykkelforbundet (UCI), der han også har en plass i finans- og kontrollkomiteen.

I tillegg står han oppført som koordinator for en nordisk sammenslutning av sykkelforbund.

– Det er seks andre regioner som ikke har gått til anmeldelse. Er du overrasket over den manglende oppslutningen dere virker å ha?

– Ja, det er jeg. Jeg vet ikke hva det skyldes, men når jeg hører andre regionledere si at de ikke vil bråke «for så lite»: Har de da satt seg inn i saken? Det er enorme tall. Og vi vet at det var bedrifter som gikk konkurs. Folk mistet jobbene sine. Jeg får stadige tilbakemeldinger fra grasrota i Sykkel-Norge om at man sliter med å skaffe sponsorer og samarbeidspartnere, sier Terje Johnsen.

les også

Selskapet bak sykkel-VM slås konkurs

Ifølge Johnsen vil domsutvalget i Norges idrettsforbund nå gi Tiedemann Hansen anledning til å svare på anklagene. Deretter vil Region Sør få mulighet til å kommentere svarene, før det kan være duket for en åpen høring.

Anmeldelsen som nå er utarbeidet og levert har foreløpig ikke kostet Region Sør penger. Men den har krevd enormt med tid, ifølge Johnsen.

Han hevder å ha vært i kontakt med fem-seks idrettsjurister, som alle har avslått å bistå – angivelig fordi de enten har en avtale med norsk idrett eller ønsker dette i fremtiden.

Selv etterlyser regionlederen en egen påtalenemnd i norsk idrett. Det finnes ikke i dag. Men Oslo idrettskrets har foreslått å etablere dette, og saken skal stemmes over på det kommende idrettstinget på Lillehammer til helgen.

– Det er ingen påtalemyndighet i idretten i dag. Det betyr at den som anmelder må ta det ansvaret selv. Det er det samme som å si at jeg blir statsadvokat i morgen. Det har jeg ikke kunnskap til. Det er en svakhet for rettssikkerheten i idretten, sier Johnsen til VG.

Han spør også hva som skjer dersom det kommer frem at andre har begått ulovligheter under en mulig høring knyttet til Tiedemann Hansens sak.

– Vi har kun anmeldt Tiedemann Hansen. Skal vi også ta ansvar for nye opplysninger som måtte fremkomme og anmelde andre også? Spør Johnsen.

Han ber også Norges idrettsforbund om bistand i saken.

– Vi var i kontakt med NIFs juridiske avdeling allerede i 2016, for å få vurdert det å være sykkelpresident og daglig leder i Bergen 2017 AS samtidig. Den researchen de foretok var så fantastisk dårlig at den er helt ubrukelig i dag. Og når man ser resultatet i dag, så er det åpenbart at de burde grepet inn tidligere. Jeg er veldig overrasket over at ikke NIF har innsett at de burde foreta en uavhengig gransking av det som har skjedd, sier regionlederen.

les også

Mener sykkelforbundet trosset revisor-råd: – Alvorlig

Kommunikasjonssjef i idrettsforbundet, Finn Aagaard, bekrefter at Region Sør tok kontakt for å høre om Tiedemann Hansen kunne gjenvelges som sykkelpresident i 2016, siden han også var daglig leder i Bergen 2017 AS. Henvendelsen handlet ifølge Aagaard kun om valgbarheten av 62-åringen.

NIF tok derfor kontakt med sykkelforbundet med spørsmål i sakens anledning.

Sykkelforbundet opplyste den gangen at advokat Pål Kleven hadde foretatt en juridisk vurdering av hvorvidt Tiedemann Hansen kunne ha begge rollene samtidig, og at denne vurderingen var presentert på NCFs forbundsting.

«Videre fremgår det av NIFs svar til regionen, at NIFs juridiske avdeling hadde vært i telefonisk kontakt med advokat Pål Kleven, som kunne informere om at det ikke eksisterte noen avtale mellom NCF og selskapet, noe daværende generalsekretær i NCF også bekreftet. I svaret fra NIF ble det videre presisert at det følger av ordlyden i NIFs lov § 2–7 at det må foreligge en avtale for at bestemmelsen skal komme til anvendelse. Så lenge det ikke foreligger noen avtale, er presidenten valgbar iht. NIFs lov» skriver Aagaard til VG.

«Det ble også presisert i svaret fra NIF, at NIF la til grunn at NCF ville sørge for at det ble foretatt en fornyet vurdering av Tiedeman Hansens valgbarhet opp mot NIFs lov § 2-7, dersom det i fremtiden skulle bli inngått en avtale mellom NCF og selskapet som ga selskapet en økonomisk interesse i driften av forbundet.» legger han til.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder