SATT PÅ ALLE SIDER AV BORDET: Harald Tiedemann Hansen er anmeldt for fem brudd på idrettens regler. Han var sykkelpresident i NCF, daglig leder i Bergen 2017 og UCI-styremedlem. VM endte i økonomisk katastrofe.

SATT PÅ ALLE SIDER AV BORDET: Harald Tiedemann Hansen er anmeldt for fem brudd på idrettens regler. Han var sykkelpresident i NCF, daglig leder i Bergen 2017 og UCI-styremedlem. VM endte i økonomisk katastrofe. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Anmelder mener Tiedemann Hansen-advokat er inhabil

Sykkel-regionen, som har anmeldt Harald Tiedemann Hansen (62) for brudd på idrettens regler, reagerer på hvem som har tatt på seg oppgaven med å forsvare den tidligere VM-sjefen.

– Veldig rart, sier Terje Johnsen, som er leder for Region Sør i Norges Cykleforbund.

Han har anmeldt Tiedemann Hansen for fem brudd på idrettens regelverk etter at Bergen-VM endte i økonomisk havari for halvannet år siden. Tiedemann Hansen avviser alle anklagene.

Med på laget har 62-åringen advokat Pål Kleven. Han er godt kjent i sykkelforbundets lokaler:

I 2013 representerte han for eksempel forbundet i dopingsaken mot Steffen Kjærgaard. Et par år senere skal Kleven, ifølge Johnsen, ha gitt juridiske innspill til strategidokumentet «sykkelpolitisk dokument», som ble formelt vedtatt på forbundstinget i 2016.

les også

Anmeldt VM-sjef mener han ikke kan fratas syv internasjonale verv

Og da det skulle gjøres en vurdering av hvorvidt Harald Tiedemann Hansen kunne være både sykkelpresident i NCF, daglig leder i Bergen 2017 AS og UCI-styremedlem samtidig, så var det nettopp advokat Pål Kleven som ga grønt lys under visse forutsetninger.

Dermed har han vært direkte involvert i et habilitetsspørsmål knyttet til Tiedemann Hansen.

– Det er rart at advokat Kleven påtar seg oppdrag for Tiedemann Hansen så lenge han har hatt et samarbeid med sykkelforbundet gjennom mange, mange år. Region Sør er et organisasjonsledd underlagt Norges cykleforbund, poengterer Terje Johnsen.

I et fersk brev til styre i Norges idrettsforbund, ber han om bistand nå som domsutvalget i NIF skal vurdere den ferske anmeldelsen. Det kan skje gjennom økonomisk støtte og rådgivning. Men et annet alternativ som skisseres, er at NIF kan pålegge sykkelforbundet å bli påtalemyndighet i saken. Altså at forbundet sentralt, og ikke bare Region Sør, blir en formell part.

les også

VM-sjefen anmeldt: Risikerer å miste verv på livstid

– Da vil det oppstå en habilitetsutfordring for Kleven, mener Johnsen.

– Forventer du at Kleven og Idrettens advokatkontor foretar seg noe?

– Jeg tror ikke de helt ser problemet selv, siden de har gått til det skritt å påta seg et oppdrag for Harald Tiedemann Hansen.

Konfrontert med Johnsens utspill, svarer advokat Pål Kleven:

– Jeg kan ikke uttale meg om oppdrag for NCF da dette er omfattet av min taushetsplikt som advokat. Når det gjelder spørsmålet om habilitet, så forholder jeg meg til de advokatetiske regler, og dersom det skulle inntre forhold i fremtiden som gjør at jeg må vurdere dette spørsmålet på nytt, vil så bli gjort.

VG omtalte denne uken hvordan Harald Tiedemann Hansen avviser all skyld, og mener at han uansett ikke kan fratas sine mange verv i Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) dersom han idømmes en straff i Norge.

les også

Sjokkbeskjed i helgen: Ny VM-feil kan koste sykkelforbundet 53 millioner

I brevet til domsutvalget i NIF der dette poengteres, ber også advokat Pål Kleven om å bli oppnevnt til Tiedemann Hansens advokat. Det kan medføre at norsk idrett vil dekke advokatutgiftene til den tidligere sykkelpresidenten.

– Det er korrekt at NIF vil dekke vår klients saksomkostninger i den utstrekning de er rimelige og nødvendige, dersom jeg blir oppnevnt som forsvarer, sier Kleven til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder