GULL-NEDERLAG: Alexander Kristoff ble toer etter å ha blitt spurtslått av Peter Sagan i Bergen. Etterpå har stort sett alt handlet om økonomi etter mesterskapet.

GULL-NEDERLAG: Alexander Kristoff ble toer etter å ha blitt spurtslått av Peter Sagan i Bergen. Etterpå har stort sett alt handlet om økonomi etter mesterskapet. Foto: Hallgeir Vågenes

Kommentar

Amatørskap på alle plan

TRONDHEIM (VG) Det hadde nesten vært mulig å flire av den komplette inkompetansen i styringen av sykkel-VM – om det ikke hadde vært for hvor alvorlige konsekvenser kameraderiet og ukulturen får for en lang rekke mennesker.

Når akademikere innkaller til gjennomgang av en forskningsrapport, kan det ofte være grunn til å vente seg runde formuleringer og mange forbehold.

Slik var det på ingen måte da «Center for Sport and Culture Management Research» ved NTNU presenterte «Sykkel-VM 2017 – fra folkefest til økonomisk bakrus».

En mer knusende dom over naivitet, vanstyre, rolleblanding og manglende profesjonalitet er det nesten ikke mulig å se for seg.

les også

NTNU-granskere slakter sykkel-VM i Bergen

Hovedinntrykket kort oppsummert: Entusiastene hadde innmari lyst til å arrangere VM på norsk jord. Men de hadde ikke peiling på hva noe slikt innebærer av krav til kostnadskontroll, realisme og kritiske spørsmål underveis til eget prosjekt.

Her har man langt på vei drevet et så omfattende arbeid med «ta ting på sparket»-ledelse.

Til grunn for forskningsarbeidet ligger omfattende research og samtaler med en lang rekke sentrale respondenter.

Bildet som tegnes er en ekstremvariant av noe vi ser som et tilbakevendende problem i norsk idrettsledelse: En ukritisk konsensuskultur, der opponerende stemmer er nærmest helt fraværende.

«I den grad man har forsøkt å si fra, er man blitt tiet ned. Det blir ikke tatt hensyn til», lyder forskernes oppsummering av svar de har fått.

Her er 10 sentrale temaer:

  1. ROLLEBLANDINGEN: Harald Tiedemann Hansen var sykkelpresident, ansatt som daglig leder for Bergen 2017 og UCI-styremedlem på likt. Professor Harry Arne Solberg oppsummerte organiseringen med rene ord for pengene: «Utrolig naivt, håpløst, rett og slett».
  2. MANGLENDE KONTROLL: Optimismen på inntektssiden var ikke skikkelig kvalitetssikret – med det resultat at budsjettet per juli 2017 var mer enn 16 millioner høyere enn prognosen ved årsskiftet. Også på kostnadssiden ble det grelt. Summen gjør at situasjonen forverret seg meg over 50 millioner kroner på et halvår.
  3. OFRENE FOR VANSTYRET: Det endelige booppgjøret er ikke klart, men det er tydelig at svært mange blir skadelidende her, for eksempel leverandører, som i god tro er blitt utsatt for en ledelse uten økonomistyring.
  4. VALUTASKANDALEN: Den manglende valutasikringen påpekes av forskerne, som mener det klart burde vært tatt høyde for at kostnader i euro kunne skape ubehageligheter ved kursforandringer, noe som også skjedde.
  5. LOGRET UTEN KRITISKE SPØRSMÅL: Da man skulle gjøre seg lekre overfor UCI, ser oppmerksomheten ut til kun å ha vært rettet mot å få VM hit. Alt ble innrettet etter et «best case»-scenario-tankesett. Hvordan kunne dette endt hvis det hadde regnet konstant?
  6. SKJULTE KOSTNADER. Det kom også frem hvordan kostnader fra tv-produksjon rundt terrengmesterskapet på Hafjell i 2014 skal ha blitt skjult. «Det føyer seg inn i ukulturen – at man baker inn gamle avtaler i nye avtaler og håper at det skal ordne seg», uttaler forskerne.
  7. POTENSIAL IKKE UTNYTTET: Bergen 2017 ble opplevd som uprofesjonelle på sponsorsiden, der styringsstrukturelle problemer gjorde at potensialet ikke ble hva det kunne ha blitt.
  8. FRAVÆRENDE LEDELSE. I tillegg til at en og samme mann fikk fylle hyllen med hatter, var fysisk fravær av ledelse i Bergen et tydelig problem i perioder.
  9. KOMMUNIKASJONSKAOS. Samarbeidet mellom Bergen 2017 og det offentlig har åpenbart ikke fungert. Det skal ikke utelukkende en av partene ha skylden for, men også her ser manglende samsvar mellom anslag og virkelighet ut til å ha vært påfallende, for eksempel hva gjelder behov og kostnader knyttet til vakthold.
  10. HELSEGEVINSTEN UTEBLE. Den uttalte målsettingen om en varig sykkelboom i Bergen uteble.

Hva så med ettertiden?

Dessverre ser mangelen på intern oppvask i Norges Cykleforbund ut til å underbygge at deler av den misforståtte lojalitetskulturen lever videre.

For eksempel er det, så vidt meg bekjent, ennå ikke meldt inn noen sak mot Harald Tiedemann Hansen for vurdering av domsutvalget. Det i seg selv vitner om konfliktskyhet satt i system.

Men, selv om forskningsrapporten ikke la noen ting imellom, er det da aldri så galt at det ikke er godt for noe.

Bergenserne ble også spurt om de satte pris på selve VM-festen, og om de husker opplevelsen med stolthet. Svaret kan du tenke deg selv.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder