KONFLIKT: Klagebrevet (innfelt) til flere smøreprodusenter til Norges Skiskytterforbund og Østre Toten Skilag har ikke fått medhold. Smørebildet er tatt i annen anledning. Foto: Geir Olsen

Fikk ikke medhold etter klagebrev: Skiskytterforbundet tar selvkritikk

Det ble bråk da Swix fikk enerett til å smøre ski før start under det nasjonale mesterskapet i skiskyting for 15- og 16-åringer. Men klagen til konkurrentene fikk tommelen ned.

Bakgrunnen for smørebråket i norsk skiskyting var et klagebrev som ble sendt fra importørene av Holmenkol, Rex, Maplus og Vahuti tidligere denne uken. Dette har nå ikke fått medhold.

I klagebrevet til Norges Skiskytterforbund (NSSF) og Østre Toten Skilag (ØTS) pekte smurningsprodusentene på en uryddig prosess, som førte til at Swix fikk eneansvar for smøring av ski i en nøytral smøresone alle løperne må gjennom for å få starte.

De har følt seg utestengt fra smøreopplegget rundt det nasjonale mesterskapet, kalt Hovedlandsrennet. De frykter også faren ved at et nasjonalt mesterskap blir «monopolisert».

TAR BREVET TIL ETTERETNING: Gabriel Johannessen er engasjert på vegne av tre smøreleverandører, de vil nå bli enige om veien videre. Foto: Nils Christian Mangelrød

I dag kom svarbrevet fra NSSF og ØTS. Swix får fortsette å ha eneansvar for smøringen av ski under dette mesterskapet.

– Vi vil nå gå grundig gjennom brevet og vil følge opp saken, sier Gabriel Johannessen som representerer de tre leverandørene.

I brevet kommer det likevel frem en selvkritisk holdning etter klagen.

– Vi ser nå at vi som forbund kunne vært tettere på prosessen og vært med på å kvalitetssikre bedre, sier generalsekretæren i skiskytterforbundet, Anne Varden.

I klagebrevet hevdet de tre leverandørene at det hadde vært en uryddig anbudsprosess og at det var uklarheter med tanke på hva som ble etterspurt.

I svarbrevet tar forbundet og arrangør selvkritikk:

«NSSF og ØTS ser i etterkant at kriteriene for valg av leverandør på HL 2020 burde kommet enda tydeligere fram i tilbudsforespørselen. Spørsmålene som ble stilt av leverandører til ØTS burde ha blitt svart ut innen rimelig tid før frist for levering av tilbud, slik at alle hadde samme forståelse av rammebetingelsene.»

BEDRE PROSESS: Anne Varden innrømmer at ting kunne vært løst bedre rundt denne saken. Foto: Sondre Eriksen Hensema/Norges skiskytterforbund.

I klagebrevet ble det også reist et alternativ om erstatningskrav for tapt arbeidsinntekt og fortjeneste.

Arrangøren påpeker i svarbrevet at leverandørene i likhet med foreldre, klubber og team står fritt til å «kunne ha en smørebu eller vogn der de kan gjennomføre grunnprepp, rill, test, etc. før innlevering av ski».

Skiskytterforbundet er klar på at de skal lære av saken.

«Basert på erfaringene i denne saken vil vi vurdere endringer for gjennomføring av liknende prosesser i fremtiden. Vi ønsker at så mange som mulig av potensielle leverandører blir kjent med muligheten til å sende inn et tilbud, og at prosessen oppleves så god og forutsigbar som mulig».

Østre Toten Skilag sitt valg av Swix som leverandør begrunnes med at dette var det rimeligste alternativet (35 kroner per smurte par. red.) Det heter videre i brevet:

«Med økt fokus på økonomi som barriere i idretten, er det positivt at arrangør har landet på en løsning, som både er gjennomførbar og kostnadseffektiv.»

– Jeg vil tilføye at det er veldig positivt at en klubb tar til orde for et fluorfritt arrangement i denne størrelsesorden, avslutter generalsekretær i NSSF, Anne Varden.

Hun legger også til at hun håper arrangøren får arbeidsro i tiden som kommer, for å sikre et best mulig arrangement.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder