Kommentar

Derfor er skiskyting en versting

Det er for tidlig å si noe om Anders Besseberg har mottatt bestikkelser eller ei. Men IBU har ikke hatt solide sikkerhetsventiler for å hindre at makt skal kunne korrumpere.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Det er viktig å understreke at idrettslederveteranen ikke er dømt for noe som helst, og at etterforskningen av korrupsjonspåstandene mot 72-åringen er i en tidlig fase.

Mens østerriksk politi bekrefter at de etterforsker mulige bestikkelser på 2,3 millioner kroner, håper den advokatløse nordmannen at saken kan «ryddes av veien» innen september.

Det strafferettslig interessante er nå hva politiet måtte sitte på, som eventuelt underbygger påstandene fra den russiske varsleren Grigorij Rodtsjenkov, og om det vil lykkes å bevise at han skal ha fått betalt for å skjule russiske dopingprøver.

Men uansett hva saken til slutt måtte ende med, er det av avgjørende betydning at det tas grep rundt hvordan det internasjonale skiskytterforbundet blir drevet.

Forbundet har fått sterk kritikk for unnfallenhet overfor Russland etter dopingskandalen, men det finnes også forskning som viser at det er bekymringsfulle strukturelle problemer ved organisasjonen som har vært norskledet i 26 år.

En større sammenligning av hvordan internasjonale forbund styres, viser nemlig at skiskyting er blant verstingene.

Studien «Sports Governance Observer – the legitimacy crisis in international sports governance» er gjennomført av organisasjonen «Play the Game», i samarbeid med det danske instituttet for sportsstudier og Universitetet i Leuven.

Den sammenligner 35 internasjonale særforbund helt konkret, innenfor fire hovedkategorier: Åpenhet, demokrati, kontrollfunksjoner og solidaritet/forholdet til omverdenen.

Innholdet er riktig så nedslående for internasjonal idrettsledelse på makroplan.

Mangel på robuste kontrollmekanismer trekkes frem som den fremste årsaken til at «Korrupsjon, misfornøyde interne interessenter og en oppfatning om ineffektivitet har ført til en legitimitetskrise for internasjonale idrettsorganisasjoner, som kan lede til ustabilitet og uro rundt styringen av internasjonal idrett».

Og går man inn på de enkelte særforbundenes score innen de fire kategoriene, er utfallet svært lite hyggelig for den nylig avgåtte Anders Besseberg & co.

Aking er den eneste vinteridretten som kommer dårligere ut enn skiskyting.

IBU får svært dårlige karakterer langs alle fire aksene, og kommer aller dårligst ut på kontrollsiden. Svakheter i etikk-regelverket og mangler ved regler som skal håndtere interessekonflikter trekkes også frem blant de fremste svakheten i rapporten, som ble publisert i 2015.

Det er gjennom åpenhet om valg og vaner, ryddige prosesser og godt utviklede kontrollfunksjoner at en sunn organisasjonskultur blir bygget, men slik har det altså ikke vært i IBU.

Tiden vil vise om Anders Besseberg har gjort det han etterforskes for. Men som president har han uansett sviktet på et svært viktig plan.

Han har ikke bygget den bufferen som burde vært på plass.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder