FIS-STYRET: Dette var styret til FIS ved innledningen av FIS-kongressen i mai i år. Som vi ser er bare én av 16 personer kvinner. Foto: Michael Cottin/Agence Zoom

Trondheim-politikere skeptiske til manglende åpenhet i FIS

Torsdag kommer Trondheims politikere etter alt å dømme til å si ja til ny VM-søknad, denne gang for 2025. Men de fastslår at de er betenkte over den manglende åpenheten i FIS. Venstre vil be sin kulturminister ta dette opp med Det internasjonale skiforbundet. Frp sier nei til nytt VM-forsøk.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Venstres bystyregruppe vil riktignok stemme for at Trondheim søker ski-VM 2025, men er samtidig kritisk.

– Jeg er sterkt kritisk til beslutningsprosessen i FIS (Det internasjonale skiforbundet). Jeg vil be kulturministeren om å ta opp dette i den dialogen hun har med FIS i forbindelse med vår søknad. Flere internasjonale organisasjoner innen idretten bedriver utstrakt «frimureri-virksomhet» med stor grad av hemmelighold. Det er uholdbart at vi ikke vet hvilke kriterier det legges vekt på ved tildeling, skriver Venstres Erling Moe i en e-post til VG.

les også

Stein Opsal slutter som generalsekretær i skiforbundet

Når Moe snakker om «frimureri-virksomhet» viser han til at stemmegivningen er hemmelig, og at søkerbyene heller ikke får vite hva som er grunngivingen for valg av VM-arrangør.

Norges skipresident Erik Røste er styremedlem i FIS. Han uttaler seg lenger ned i saken.

– Det er ikke sikkert at vår holdning til doping og beslutningsprosesser i internasjonal idrett styrker vår sjanse til å få mesterskap, men her må man ta det moralsk riktige standpunkt. Det betyr også at vi ikke gir dyre gaver eller alkohol til beslutningstagere, noe som kan gi inntrykk av korrupsjon, fortsetter Moe.

les også

Trondheim ga gaver til FIS-toppene som skulle avgjøre VM: – Vanlig praksis

Tirsdag kunne VG melde at Trondheim, som VM-søker, ga både julegave og såkalt «romgave», deriblant spekemat og akevitt, til styremedlemmene som skulle bestemme hvem som skulle få verdensmesterskapet på ski for 2023.

Styret i FIS bestemmer arrangørsted. Det består av 20 personer. Av disse er bare to kvinner, den ene av dem er generalsekretæren Sarah Lewis. Det er altså bare én valgt kvinne. Den norske skipresidenten Erik Røste ble på kongressen i Hellas i mai valgt inn som nytt styremedlem.

Bakgrunn for saken:

KONGRESS: Planicas stand under siste FIS-kongress, da byen ble tildelt ski-VM i 2023. Trondheim tapte, og sikter nå på 2025. Foto: OC PLANICA

Venstres gruppeleder mener at et VM vil bli en idrettsfest for mange tusen, men også gi inspirasjon for yngre og muligheten til å få bedre anlegg. Men samtidig sier han:

– Vi kommer ikke til å gå inn for en utbygging av hoppbakken før vi har fått VM, med mindre den forhåndsfinansieres med statlige midler, fastslår Erling Moe.

les også

FIS-systemet er problemet

Frp vil, som det eneste partiet VG har vært i kontakt med, stemme mot en ny VM-søknad.

– Den største forskjellen mellom en VM-søknad og castingen til Paradise Hotel, er at skjenkingen på hotellet først begynner etter at festen har begynt, sier Frps Mats Ramo.

Han mener det er prinsipielt betenkelig at et stramt kommunebudsjett skal finansiere øl og akevitt til «overbetalte idrettspamper», som VG omtalte tirsdag. Han er også betenkt over hvordan FIS drives.

– En organisasjon som visstnok skal fremme vinteridrett, holder luksuriøse møter i Cancún og Athen med et hemmelighold som kommunen bør styre unna.

Frp-Ramo mener det er viktig for Trondheim å få en ny bakke i Granåsen. VM synes han er mindre viktig.

Hvorfor skal FIS-gubbene få presanger?

– Ap kommer til å stemme for ny søknad om å få ski-VM 2025 til Trondheim. Fordi vi har brukt betydelige ressurser i tidligere søknadsrunder, har vi store forhåpninger om å nå i mål denne gangen, melder kommunalråd og gruppeleder Sissel Trønsdal.

– Trondheim kommune og FIS har forholdt seg til FIS gavereglement som er innenfor alminnelig høflighet, mener Ap-politikeren.

– Hvordan ser du på åpenheten i FIS?

– Jeg er glad for at det er åpenhet i FIS i motsetning til flere andre organisasjoner. Jeg skulle imidlertid ønske det var større åpenhet rundt stemmegivningen.

Trønsdal mener at et ski-VM vil være viktig for byen og regionen. Hun snakker om «folkehelse og gode opplevelser», men også vekst i privat næringsliv og offentlig infrastruktur.

les også

Planica mener de vant «matkampen» mot Trondheim

– Det vil også bety en god mulighet til å oppgradere skianleggene i Granåsen, som igjen vil ha betydning for barn og unges muligheter til å drive lek og idrettsaktiviteter i hverdagen, mener Aps kommunalråd.

Også Høyre kommer til å stemme for en tredje VM-søknad, bekrefter deres gruppeleder Ingrid Skjøtskift.

– Men med noen betingelser: Vi må sikre at en søknadsprosess tilfører regionen varige verdier, uavhengig av utfallet av søknaden. Videre må arbeidet være godt forankret både regionalt og nasjonalt. Som søkerby må Trondheim være pådriver for transparens rundt prosess og beslutning. Høyre merker seg også den sterke kritikken som kommer frem i evalueringsrapporten, og legger til grunn at disse forholdene blir endret i en ny prosess.

les også

Adressa-kommentator feller knallhard dom over norsk VM-ledelse

– Hva synes dere om at det er vanlig praksis å gi gaver til dem som skal ta avgjørelsen?

– Det er en uakseptabel praksis å gi gaver med verdi utover det symbolske.

– Hva tenker dere om prosessen for å få ski-VM og åpenheten innen det internasjonale skiforbundet FIS?

– Mangelen på åpenhet er uholdbar. Vi forutsetter at Skiforbundet gjør en jobb for å sikre mer åpenhet, blant annet ved at det blir slutt på hemmelig stemmegivning, fastslår Skjøtskift, som håper at et VM 2025 kan bli som VM 1997:

– En folkefest og en opptur for byen og regionen. Et nytt VM kan bli et løft for skisport, kultur og næringsliv.

– Vi synes både den omfattende smøringen av delegater og mangelen på åpenhet i FIS er problematisk, sier Rødt-politiker Roald Arentz.

les også

FIS-leder svarer på Løfshus-angrepet

– Det er slett ikke sikkert Trondheim kommune trenger å legitimere dette systemet, fortsetter Arentz. Rødt kommer likevel til å stemme ja til ny VM-søknad når saken kommer opp i bystyret torsdag.

– Ski-VM vil være gunstig for byens næringsliv, og en fest som mange av innbyggerne vil glede seg over. Men det er ikke viktig eller avgjørende for Trondheim å arrangere VM på ski, og det er helt legitimt å spørre om det er en fornuftig bruk av ressurser, sier Rødt-politikeren, som anerkjenner toppidrettens underholdningsverdi, men setter spørsmålstegn ved om offentlige midler skal benyttes til å tilrettelegge for de aller beste.

VG har forelagt for Erik Røste kritikken fra trondheimspolitikerne. Han er både skipresident og styremedlem i FIS:

– Jeg kommuniserte allerede etter avstemningen på kongressen til Det Internasjonale Skiforbundet i Hellas i midten av mai i år, at jeg og Skiforbundet vil jobbe aktivt for at det også blir åpenhet når det gjelder hvem som har stemt på hvilken kandidat. Det vil gjøre hele prosessen mer ryddig, sier Røste, som selv skal delta i en arbeidsgruppe for utvikling i FIS.

Han lover å ta problemstillingen opp der. Han tillegger samtidig:

– Det er samtidig viktig å understreke at mye i forbindelse med søknadene allerede er åpent og transparent og mer åpent enn i mange andre særforbund. Søknadene og vurderingene til inspeksjonsgruppen ligger offentlig på nett og det er godt kjent hvilke retningslinjer som gjelder. FIS har en positiv utvikling når det gjelder åpenhet og endringsvilje, mener Erik Røste, og legger til at FIS i en uavhengig undersøkelse utført av «I Trust Sport» kom klart best ut av de vinterolympiske særforbundene.

– Men som i alle store internasjonale og politiske organisasjoner tar dette arbeidet tid.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder