Medisinbruk har vært et diskusjonstema over tid. Her gir tilskuere uttrykk for sitt syn under et tidligere Tour de Ski. Foto: Bjørn S. Delebekk

Kommentar

Ny runde om effekten av astmamedisin: Skurrende skråsikkerhet

Norges Skiforbund applauderer nå at WADA bevilger millioner til å forske på effekten av astmamedisin. Men hvordan får dette den tidligere norske eplekjekkheten til å fremstå?

Kontrasten er påfallende mellom diverse uttalelser fra norsk side, og tonen fra professoren Verdens antidopingbyrå (WADA) betaler for å granske et evig betent tema: Har astmamedisin potensial til å være prestasjonsfremmende?

Det har tidvis vært langt mellom forbeholdene når dette er blitt besvart med et rungende nei fra ulike norske aktører.

Mantraet: Det handler bare om å utjevne en ulempe, slik at utøveren kan få samme utgangspunkt som om det ikke var noen plager der.

les også

WADA-alarm om astmamedisin – betaler millioner til forskning

Professoren bak den norske medisinlinjen har vært krystallklar på sine konklusjoner, og har blant annet uttalt at «overdosering gir ikke bedre effekt på luftveier og muskulatur» (ekstern lenke).

  Til TV 2 har tidligere landslagslege Fredrik Bendiksen uttalt «Jeg er bastant i dette synet», om samme problematikk og samme standpunkt.

Også ledere som avgått landslagssjef Vidar Løfshus og president Erik Røste har tidvis levnet lite rom for tvil. 

Retorikken overfor potensielt divergerende syn har vel heller ikke akkurat vært preget av ydmykhet.

For eksempel har den danske forskeren Morten Hostrup reagert på det han kalte en «aggressiv tone» fra Norges skiforbund.

les også

Ut mot konkurransepresset til FIS: – Nå blir vi nesten tvunget til å utvikle astma

Granskingsrapporten om medisineringen, som avdekket rutinesvikt men ikke etiske skavanker, er i nyere tid blitt forsøkt brukt som en frifinnende fasit om hvorvidt opplegget er diskutabelt eller ei.

Dermed har hele astmamedisin-diskusjonen fremstått som «case closed» for mange i miljøet. 

Men det internasjonale antidopingbyrået, WADA, ser ikke nødvendigvis slik på saken. 

Det er selvsagt umulig å vite noe som helst om hva fremtidig forskning vil bringe.

les også

Kan en dopingdømt som Sundby få en ærespris?

Imidlertid kan ordene «Vi har ingen ordentlig kunnskap om den virkelige effekten astmamedisin har på yteevnen», vanskelig tolkes som noen tillitserklæring til den bastante benektelseslinjen.

Hvor godt grunnlag har Norges Skiforbund egentlig hatt for å uttale seg med to streker under svaret?

Uttalelsen, som er gitt til Nettavisen, stammer fra den nevnte professoren, Jürgen Steinacker, som skal gjennomføre det WADA-finansierte testprosjektet.

Det er ment å ferdigstilles vinteren 2020.

les også

VG-undersøkelse: Halvparten av folket tror ikke nordmenn er renere enn konkurrentene

Nå skal det understrekes at forskning og kunnskap er dynamiske størrelser, og at alle selvsagt har rett til å forholde seg til gjeldende regelverk og kunnskapsnivå.

Men det er noe med hvordan det norske skimiljøet har fremstått som besserwissere som harmonerer dårlig med det som nå kommer frem. 

Dette forsterkes av at dagens langrennssjef, Espen Bjervig, ønsker det ferske forskningsprosjektet velkommen.

Martin Johnsrud Sundby, her med skipresident Erik Røste, ble dømt til to måneders utestengelse. Foto: Odin Jæger

Det er fint at NSF «ønsker alle vitenskapelige baserte studier velkommen og spesielt de som kan bidra til mer kunnskap om luftveisproblemer i langrenn».

Men det får ikke bare tidligere bråkjekkhet til å fremstå litt merkelig, det bringer også opp igjen et tema som dessverre er blitt hengende i luften.

I Martin Johnsrud Sundby-saken kom det frem at hele døgndosen med astmamedisin var tatt kort tid før renn, i stedet for å bli spredd utover hele døgnet. 

Dersom apparatet ikke trodde dette kunne medføre noe utover å utligne en naturlig ulempe, hva var da hensikten med å konsentrere medisineringen på denne måten?

Spørsmålet er stilt flere ganger. Ennå foreligger det ikke noe fyllestgjørende og tilfredsstillende svar.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder