HAR SAMARBEIDET: Kjell Larsson (t.v.) og Kai-Håkon Carlsen har skrevet flere artikler sammen. Nå skal Larsson være med i utvalget som gransker medisinbruken blant norske langrennsløpere. Carlsen har lenge vært skiforbundets egen astmaekspert. Foto: Scanpix og Jørgen Braastad, VG

Jusprofessor om Larssons habilitet i astmasaken: – Kan bli problematisk

Utvalget som skal granske medisinbruken i norsk langrenn skal igjennom en grundig habilitetssjekk. Koblingen mellom den svenske professoren Kjell Larsson og skiforbundets astmaekspert Kai Håkon Carlsen blir sentralt.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

– Det at Larsson har skrevet noe sammen med skiforbundets astmaekspert gjør ham ikke automatisk inhabil. Men hvis granskingen retter seg mot skiforbundets ekspert eller de råd han har gitt, så er det slik at det kan bli problematisk, sier Jan Fridthjof Bernt, som er professor i offentlig rett ved Universitetet i Bergen, til VG.

BØR FØLGE FORVALTNINGSLOVEN: Det mener Jan Fridthjof Bernt, her avbildet i 2015. Foto: Vidar Ruud NTB scanpix

Carlsen har i mange år jobbet med astma og norske langrennsløpere. Sammen med Larsson har han skrevet flere vitenskapelige artikler om astma og toppidrettsutøvere.

Granskingsleder til VG: – Skal ta en grundig habilitetssjekk av alle i utvalget

Én av dem er datert 2011, en annen kom ut i 2013, mens en tredje tekst ikke er datert eller merket som en vitenskapelig publikasjon. Tidligere denne uken ble det klart at Larsson er et av fem medlemmer av utvalget som skal granske medisinbruken i norsk langrenn.

– Skiforbundet går ikke inn under reglene i forvaltningsloven om inhabilitet, men er en halvoffentlig institusjon som klart nok bør følge disse reglene slik de blir forstått og praktisert innen offentlig forvaltning, mener Bernt.

– Det avgjørende i denne saken er etter alt å dømme hvor sterkt skiforbundets ekspert kunne bli rammet av denne granskingen. Det kan jeg selvsagt ikke vurdere, legger han til.

Les også: Annenhver nordmann mener omdømmet til norsk langrenn er svekket

– I en betent sak som dette burde det vel unngås tvilstilfeller?

– Ja, det er klart at man ikke bør trekke inn eksperter der det kan sås tvil om habiliteten, selv om man ligger på den rette siden av grensen for det lovlige etter forvaltningsloven.

Vigdis Songe-Møller er komitémedlem i REK vest (regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk).

– Er det i utgangspunktet uheldig eller uproblematisk at Larsson skal sitte i utvalget som gransker blant andre skiforbundets egen astmaekspert Carlsen - ettersom de har skrevet flere vitenskapelige artikler sammen i nyere tid?

– På bakgrunn av de habilitetsvurderingene jeg har erfaring fra, synes ikke dette i utgangspunktet å være uheldig, med mindre Larsson og Carlsen har et nært personlig forhold. Dersom disse artiklene blir en del av selve granskningen, og Larsson dermed gransker seg selv, så vil selvsagt Larssons deltakelse være problematisk, sier Songe-Møller, som er etikkrepresentant i REK vest, til VG.

Idrettspresidenten: – En alvorlig sak for norsk idrett

– Uheldig

Jacob Hølen er sekretariatsleder i NEM (den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag) peker på at det har noe å si hvor lang tid det er gått siden Larsson og Carlsen samarbeidet.

– EN TILLITSKRISE: Jacob Hølen mener granskingsutvalget må være ekstra forsiktige fordi allmennhetens tillit til uavhengighet ikke må svekkes. Foto: Trond Isaksen De nasjonale forskningsetiske komiteene

– Hvor nært, hvor omfattende og hvor nylig et samarbeid har vært vil være sentrale elementer ved habilitetsvurdering. I forskersammenheng settes det ofte en treårs-grense siden siste samarbeid, sier Hølen til VG.

– Slik jeg har forstått saken fra media har langrennsmiljøet havnet i en tillitskrise. Formålet med granskningen er å avklare hva som faktisk har skjedd og vurdere om det er etisk og medisinsk forsvarlig og i henhold til relevante retningslinjer, sier Hølen.

Han peker på at forvaltningsloven gir tydelige retningslinjer for habilitet, men at den ikke gjelder direkte for dette arbeidet.

– Men i en slik granskning er det naturlig å forholde seg til de prinsipper lovverket bygger på. Det er også et element i habilitetsvurderingen om aktørenes roller har hatt en slik karakter at de kan være egnet til å svekke allmennhetens tillit til uavhengighet.


– I en granskning må dette hensynet tillegges vekt og det synes her som at valget av Larsson er uheldig, sier Hølen.

Skal vurdere om medlemmene er inhabile

Kjell Larsson selv svarte slik på VGs henvendelse onsdagkveld:

– Jeg vet ikke hvilken rolle Kai-Håkon har i denne saken. Og jeg vet ikke hva det eventuelt skulle ha å si at jeg skrev noen artikler sammen med ham for 10–15 år siden.

Han henviste til granskingsutvalgets leder Katharina Rise, som igjen bekrefter at spørsmålet om habilitet blir et meget viktig tema på det første møtet.

- Jeg har gitt klart uttrykk for at vi skal ta en grundig habilitetssjekk av alle i utvalget. Det må avklares hva angår tilknytning til Skiforbundet, Idrettsforbundet, Olympiatoppen, utøvere og andre aktører, saRise til VG.

Les også

 1. Langrennskomiteen slakter håndteringen av Sundby-saken

  Langrennskomiteen i Norges Skiforbund er ikke nådig i sin…
 2. Granskingsleder til VG: – Skal ta en grundig habilitetssjekk av alle i utvalget

  Katharina Rise (47) varsler at det vil bli foretatt en grundig habilitetssjekk av svenske Kjell Larsson og de andre…
 3. Astma-gransker har jobbet med skiforbundets ekspert

  En av dem som skal granske medisinbruken i norsk langrenn, har publisert flere vitenskapelige artikler sammen med…
 4. Svensk professor som skal granske norsk langrenn: – Ikke slik at man presterer bedre av astmamedisiner

  ULLEVAAL STADION (VG) Den svenske professoren Kjell Larsson, som er med i utvalget som skal granske medisinbruken blant…
 5. Svensk professor mener dansk astma-forsker blander epler og pærer: – Useriøst

  Den svenske professoren Leif Bjermer mener at den danske forskeren Morten Hostrup «blander epler og pærer» i…
 6. Etterlyser moral-spørsmålet i astma-granskingen: Idrettsforsker mener hverken løpere eller ledere blir ansvarliggjort

  Idrettsforsker Jørgen Weidemann Eriksen (46) mener mandatet fra Norges Skiforbund gir hele granskingen av astmasaken…
 7. Hevder friske bruker syke utøveres astmamedisin

  Mangeårig idrettsleder Bjørn Roald Mikkelsen mener å kjenne til flere tilfeller der friske langrennsløpere har lånt…
 8. Fersk spørreundersøkelse: Annenhver nordmann mener omdømmet til norsk langrenn er svekket

  Vidar Løfshus og langrennslandslaget har hatt dårlig glid de siste ukene.
 9. Idrettspresidenten om astmasaken: – En alvorlig sak for norsk idrett

  Norges Idrettshøyskole har innrømmet at deres astmaforskning…

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder