Astmagranskingen: Dette har Norges Skiforbund syndet på

De gikk fri på medisinbruk og hvordan de setter diagnoser på utøverne, men Norges Skiforbund fikk flere kritiske pekefingre fra granskingsutvalget.

 • Øystein Hernes
 • Mikal Aaserud

Artikkelen er over tre år gammel

Deres rapport ble lagt frem av utvalgsleder Katharina Rise på Ullevaal stadion torsdag ettermiddag.

Siden september har hun og utvalgsmedlemmene gransket Norges Skiforbunds rutiner og systemer på medisinering av norske langrennsutøvere med astma- og luftveislidelser. Utvalget ble satt ned etter at Martin Johnsrud Sundby ble dømt for brudd på dopingreglementet sist sommer – og på grunn av den stormende «astmadebatten» som fulgte i etterkant.

– Uheldig praksis

Oppsummert: Granskingsutvalget fant ingen klare regelbrudd, men påpekte at Norges Skiforbund har et betydelig forbedringspotensial på flere områder.

– Vi har avdekket noe uheldig praksis. På en rekke av disse praksisene er det gjort forbedringer, men for andre av disse er det tiltak skiforbundet bør ta tak i, sier Katharina Rise.

Landslagssjef Vidar Løfshus sier til VG at mye alt er ryddet opp i, eller er i ferd med å utbedres. Les hans, og sjefslege Petter Olberg sine kommentarer til enkelte av punktene granskingsutvalget kritiserer i sin rapport under.

Lyst på mer? Her kan du lese rapporten i sin helhet

1. Håndteringen av legemidler

I lysbildefremvisningen Rise brukte på Ullevaal stadion, sto det følgende:

«Uklare og dårlige rutiner knyttet til utlevering, oppbevaring og ajourføring av legemidler i medisinkofferter som må tas med på samlinger og konkurranser, og dokumentasjon på utlevering.»

– Vi anbefaler en kritisk gjennomgang som sikrer forsvarlige rutiner for legemiddelhåndtering, eksempelvis ajourføring av innhold og dokumentasjon av utlevering av legemidler, oppsummerer Rise.

I dopingsaken mot Therese Johaug hadde for øvrig daværende landslagslege Fredrik Bendiksen ikke med seg leppekremen Johaug vanligvis brukte mot solbrente lepper i sin medisinkoffert, da han reiste ned til Livigno i fjor høst. Bendiksen måtte kjøpe en annen krem på et italiensk apotek, og det var denne som gjorde at skistjernen testet positivt på det anabole steroidet Clostebol.

– Dette med lemfeldig håndtering av medisiner er enkeltstående tilfeller. Det er folk i støtteapparat og utøvere som har reagert på at det er lemfeldig. Der har vi gjort tiltak ved at vi ønsker i større grad å ha med lege rundt omkring slik at det blir håndtert bra, sier langrennssjef Vidar Løfshus.

Granskingsutvalget har vurdert bruken av forstøverapprat. Dette sier de:

2. Mangel på elektronisk pasientjournalsystem

Utvalget bruker ordene «uheldig og uryddig» om journalføringen i Norges Skiforbund. Organisasjonen har ikke hatt et felles, elektronisk system for pasientjournaler til landslagsutøverne.

Utvalget skriver: «Andre har oppgitt at observasjoner, gjennomførte tester og testresultater, helsefaglige vurderinger og beslutninger i felt, har blitt husket mentalt eller nedtegnet i notisbøker, testskjemaer og/eller huskelapper for senere innføring i journal.»

De påpeker at de ikke har avdekket at dette har fått uheldige konsekvenser for helsehjelp til enkelte utøvere, men at Norges Skiforbund løper en stor risiko ved ikke å ha et elektronisk system for dette.

Utvalget mener dette burde vært gjort på et langt tidligere tidspunkt. Skiforbundet har tatt affære og vil innføre dette i løpet av 2017.

– Det har vært mange spørsmål som har gjort at prosessen har tatt unormalt lang tid, sier sjefslege i Norges Skiforbund, Petter Olberg, til VG.

Han peker på at skiforbundet ikke har noe legekontor, opererer som feltdoktorer i ulike land, og at det har vært et spørsmål hvor serveren skal stå. Han bedyrer at løsningen er rett rundt hjørnet, men erkjenner at dette er blant tingene legene som fagpersoner ser har vært mangelfullt, men også utfordrende å få til.

Leder av langrennskomiteen, Torbjørn Skogstad, kommenterer kritikken her:

3. Svak samhandling mellom Norges Skiforbund og Olympiatoppen/Norges Idrettshøgskole

Utvalget mener det ikke er klare rutiner for hvordan landslagslegen i skiforbundet skal motta skriftlige og muntlige tilbakemeldinger fra Olympiatoppen og Norges Idrettshøgskole, etter at utøveren har gjennomgått tester og undersøkelser der.

– Det er uheldig at det har vært uklare rutiner og manglende etterlevelse av informasjonsutveksling. Fordi det øker risikoen for feilbehandling, sier Katharina Rise. Utvalget anbefaler Norges Skiforbund å rydde opp i dette.

4. Problematiske utøverkontrakter

Tidligere var landslagsutøverne i langrenn pliktig til å gjøre hva enn landslagslegen måtte komme med av råd.

– Vi mener det var problematisk. Ikke bare i sammenheng med utøvernes personlige ansvar, etter WADAs (Verdens Antidopingbyrå) regelverk, men også etter norsk helseregelverk. Det er grunnleggende pasientrettigheter. Og det er fremdeles slik at utøverne må underrette trener ved behov for preparater og legemidler, sier Katharina Rise.

Utvalget mener utøverne kun skal være nødt til å gi helseopplysninger til landslagslegen, og deretter videre til trenerne hvis utøveren selv godkjenner det.

– Vi mener forbundet bør ta en fornyet gjennomgang av kontraktene, fordi legemiddelopplysninger er sensitive opplysninger som er underlagt taushetsplikt, sier Rise.

5. Manglende antidopingoppfølging

Antidoping-kurset «Ren Utøver» fikk stor oppmerksomhet under høringen til Therese Johaug forrige måned. Der kom det frem at flere landslagsutøvere ikke hadde gjennomført kurset. Det var de pliktet til å gjøre i utøverkontraktene fra 2014/2015-sesongen, og der sto det også at de måtte gjennom et foredrag eller et seminar om antidoping hvert år.

– Men vi har avdekket at det ikke har vært tilrettelagt for årlige seminarer og foredrag for utøverne i de tre sesongene de har hatt dette som kontraktforpliktelse, sier Katharina Rise.

Utvalget anbefaler Norges Skiforbund å heve kompetanse rundt antidopingarbeid og utarbeide en antidopingplan.

– Det har vært lite fokus på dette. Det har stort sett handlet om rapporteringssystemer (i forbindelse med dopingtesting). Men det er helt andre ting vi bør ha fokus på i fremtiden i lys av saken til Therese, sier landslagssjef Løfshus.

Mer om

 1. Langrenn
 2. Martin Johnsrud Sundby
 3. Therese Johaug
 4. Johaug-saken

Flere artikler

 1. Granskingsutvalgets rapport: Mener forstøverbruken i Norges Skiforbund kan oppfattes «etisk problematisk»

 2. Granskingsrapporten er på 191 sider. Den inneholder ingen frifinnelse.

 3. Nye rutiner for Johaug: – Vi jobber daglig med antidopingreglementet

 4. Røste: – Utvalget peker på
  ting som burde vært gjort bedre

 5. Norges langrennssjef mente mediepress bidro til Johaugs dopingsak

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder