Antidoping Norge innrømmer feil opplysning til dopingtatt bokser

Antidoping Norges leder for kontroll og påtale innrømmer at proffbokseren Hadi Srour fikk feil opplysninger da han første gang ble gitt beskjed om at han hadde avlagt positiv dopingprøve på utholdenhets-dopet EPO.

– Det kan jeg bekrefte at er korrekt, svarer Britha Røkenes på VGs spørsmål om Hadi Sours påstander om at han fikk en beklagelse angående dette i sitt første møte med etterforskerne i Antidoping Norge stemmer.

Hadi Sour fortalte under sin pressekonferanse onsdag formiddag at han forrige torsdag mottok det første brevet om at han hadde avlagt positiv prøve på syntetisk EPO. I brevet stod det at det forbudte stoffet var funnet i en blodprøve han hadde avlagt i midten av juli.

Bokseren Hadi Srour nekter for dopingbruk etter positiv prøve

Dagen etter dro han for å møte etterforskere i Antidoping Norge for å innlede sin forklaring til hvorfor den prøven han avla 15. juli kunne være positiv. Da ble han umiddelbart møtt med en «beklagelse». Etterforskerne opplyste ham om at beskjeden var feil. EPO var funnet i en urinprøve han hadde avlagt den datoen. Ikke i en blodprøve.

Han fikk et nytt brev der og da med den riktige opplysningen: Funnet var gjort i hans urin.

Britha Røkenes, avdelingsleder for kontroll og påtale i Antidoping Norge, forklarer feilen med at det «rett og slett» er mennesker som har skrevet feil i et brev.

– Som selvsagt er uheldig, tilføyer hun.

På spørsmål om dette er noe som kan skje, eller skjer ofte, svarer hun at hun ikke har vært borte i det tidligere.

– Det skjer svært sjelden. Men det er av liten betydning i denne saken, sier hun til VG.

Bokseren Hadi Srour bekrefter positiv dopingprøve

Britha Røkenes påpeker at feilen ble rettet før undersøkelsene startet. Det vil si før Hadi Sours ble anmodet om å gi sin forklaring. Etterforskerne Sour under pressekonferansen refererte til, er tidligere ansatte i politiet - som nå er ansatt i Antidoping Norge.

Avdelingsleder Røkenes understreker at disse er helt objektive, og har «ingen interesser» i saken.

– Ble han, som han hevdet under pressekonferansen, anbefalt å tilstå, for å få reduserte straff - som ved en slags tilståelse-sak?

– Jeg ønsker ikke å gå inn i detaljer, men det er en framstilling som vi ikke kjenner oss igjen i, svarer Britha Røkenes i Antidoping Norge på VGs spørsmål.

Foran mediene rettet han kritikk mot Antidoping Norge. Blant annet gjelder det gjennomføringen av et møte.

– Etterforskerne forhørte meg, men de var ikke ute etter å høre min versjon eller å få sannheten. De anmodet meg to ganger om å tilstå. Den siste gangen slo de også av lydopptakeren, sa Srour.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder