MÅ TA BENA FATT: Vålerengas nye trener, Roy Johansen, klubbens styreleder Tor Helge Eikeland, og sportssjef Espen Shampo Knutsen må finne frem sykkelen foran åpningen av klubben nye hjemmearena Nye Jordal Amfi høsten 2018.

MÅ TA BENA FATT: Vålerengas nye trener, Roy Johansen, klubbens styreleder Tor Helge Eikeland, og sportssjef Espen Shampo Knutsen må finne frem sykkelen foran åpningen av klubben nye hjemmearena Nye Jordal Amfi høsten 2018. Foto: Terje Bringedal VG

Publikum og spillere skal sykle til ny arena: Antall parkeringsplasser på nye Jordal Amfi: 38!

Nye Jordal Amfi til 553 millioner kroner skal ha plass til 5500 tilskuere. I reguleringsplanen fra byrådet i Oslo er det lagt opp til parkering for 38 biler forans byens nye storstue - samt plass til minst 350 sykler.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

– Det går an å harselere over antall plasser til sykler. Behovet for parkeringsplasser for biler har vi ikke diskutert internt hos oss. Men 30 parkeringsplasser til spillere, støtteapparat, lege, fysioterapeut og så videre, virker snaut, sier styreleder Tor Helge Eikeland til VG.

GODT EKSEMPEL: Miljøpartiet De Grønnes Lan Nguyen Berg og Rasmus Hansson oppfordrer til å sykle . Her ankommer de partiets landsmøte i vår. Lan Nguyen Berg er miljø og samferdselsbyråd i Oslo, Hansson er partiets talsperson. Foto: Terje Pedersen NTB scanpix

Med tanke på at ishockey, og andre isidretter som skal bruke Nye Jordal Amfi, i hovedsak er en vinteridrett, at det er snakk om mye utstyr som skal fraktes til og fra; sykkel er antakelig ikke et fremkomstmiddel som vil bli benyttet i stort omfang.

Bakgrunn: Frykter Nye Jordal blir nedtur

Plass til én supporterbuss

Anbudsdokumentene til Nye Jordal Amfi ble sendt ut fredag.

Direktør Eli Grimsby i Oslo kommunes Kultur og idrettsbygg (KID) forteller at det i disse vil stå skrevet at brukerne vil være involvert i detaljprosjekteringen.

Det gjelder imidlertid kun den nye ishallen til 553 millioner. Reguleringen av området rundt Nye Jordal Amfi er en annen sak, som har pågått parallelt med KIDs forsprosjektering. Reguleringsplanen fra plan og bygningsetaten er også klar, og den skal vedtas i september - før Grimsby & co kan gå i gang med sitt arbeid og riving av nåværende Jordal Amfi i januar 2017.

Leste du denne? Krever 100 mill dyrere storstue i Oslo

«I henhold til parkeringsnorm for «den tette byen» for idrettsanlegg skal det ikke være parkeringsplasser for tilskuere. Velger likevel å legge til rette for 30
parkeringsplasser da spillere og støtteapparat for A-lag trolig vil ha behov for å kjøre til kamper.»

Det står det i plan og bygningsetatens «Detaljregulering med konsekvensutredning» for Jordal idrettspark, under punktet «ny ishall.»

I tillegg kommer fire p-plasser til kontoransatte og fire parkeringsplasser for handicappede. De fire først nevnte er planlagt brukt til bortelagets supporterbuss i forbindelse med Vålerengas kamper i toppserien.

1000 sykler

Videre fra reguleringsplanen:

«I tillegg bør det være 20 parkeringsplasser da det i noen tilfeller vil være slik at også bortelag ankommer kamper i personbiler, samt at behov for parkering for journalister og media dekkes.»

Dette har byrådet valgt å se bort fra, etter det VG forstår.

VG-kommentar: Ny mestertid med Roy Johansen

I henhold til parkeringsnorm «for den tette byen» for idrettsanlegg skal det være to sykkelplasser per 10 tilskuere. Det vil over 1000 plasser til 5500 den nye hallens tilskuerkapasitet 5500. I reguleringsplanen tas forbeholdet «dette antallet vurderes å være i overkant høyt da flere går til fots eller reiser kollektivt til kamp.»

Antall planlagte sykkelplasser ender på rundt 350.

Tor Helge Eikeland i Vålerenga Ishockey er klar over at idrettsanlegg i Oslo skal bygges uten parkeringsplasser beregnet for biler. Det bekreftes av Eli Grimsby i KID, som sier at publikum skal komme til arenaen med kollektive transportmidler, gående eller syklende.

Is året rundt

Leste du denne? Krever at Nye Jordal Amfi blir mye større

Eli Grimsby forstår innsigelsen om at sykkel ikke vil bli brukt i forbindelse med kamper fra september til mars, men undestreker samtidig at planen og målet for Nye Jordal Amfi er at den skal være i bruk året rundt.

– Vi ønsker at det skal være mest mulig is, sier KID-direktør Eli Grimsby.

Hun er også på det rene med at det må legges til rette for bilkjøring til hallen, for barn og unge som har mye utstyr å bære.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder