MØTTE SKATERE: Kulturminister Linda Hofstad Helleland møtte VG på skate-anlegget på Jordal denne uken. I dag offentliggjorde hun den såkalte hovedfordelingen av Norsk Tippings overskudd i år. 1,2 milliarder går til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg. Foto: Bjørn S. Delebekk VG

Kulturministeren: – Organisert idrett passer ikke for alle

Se hvor mye ditt fylke får til bygging av idrettsanlegg i bunn av saken

JORDAL (VG) Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) øste penger over norsk idrett i går. Nå ber hun mottakerne prioritere bygging av anlegg til egenorganisert idrett.

– Det viktigste for meg er at barn og unge er fysisk aktive. Jeg er mindre opptatt av hvilken aktivitet de driver med. Organisert langrenn passer ikke for alle, sier Høyre-statsråden.

Hun har tatt turen til skate-anlegget på Jordal, øst i Oslo, for å møte VG. Rundt oss er aktiviteten stor.

Hofstad Helleland håper denne typen fysisk aktivitet kan fange opp noen av de som ikke glir naturlig inn i den tradisjonelle idretten.

Øker tilskuddene

Kulturministeren har bitt seg merke i en markant utvikling:

I 2013 ble det søkt om 11 millioner kroner til bygging av skate-anlegg i Norge. I år, tre år senere, har summen det søkes om økt til 44 millioner. Skateboard er bare ett eksempel på egenorganisert idrett.

– Jeg håper fylkene ser at det er kjempeviktig at alle de som ikke går på ski, men kanskje skater i stedet, får et tilbud, sier Hofstad Helleland.

Så du denne? Tvinger NIF-toppene til full åpenhet

I går la hun frem den såkalte «hovedfordelingen» for Kongen i statsråd. Det er i praksis fordelingen av Norsk Tippings overskudd til landets fylker, som deretter gir pengene videre til bygging av idrettsanlegg.

Regjeringen fordeler 2 422 millioner kroner i spillemidler til idrettsformål i 2016. Beløpet er 159 millioner kroner høyere enn i 2015. Av dette går rekordhøye 1,2 milliarder kroner til bygging av idrettsanlegg.

Brækhus tar omkamp: Kulturministeren heier på boksedronningen

Statsråden kommer nå med en klar oppfordring gjennom VG:

– Jeg oppfordrer fylkene til å se viktigheten og nødvendigheten av at vi legger til rette for egenorganisert idrett.

Budskapet er musikk i ørene på Norsk organisasjon for rullebrett.

De er ikke en del av Norges Idrettsforbund, gjennomfører møter over Skype – og bruker gjerne penger av egen lomme.

– Veldig bra

– Dette statsråden nå sier er veldig bra. Initiativet til ministeren handler om at det å gjøre noe for sin egen del, aktiviteten i seg selv, er veldig verdifullt. Skating er sånn at man bare møter opp, og skater med dem som er der. Det er ingen standard rundt hvordan det må gjøres, sier president Per Olav Hetland.

Så du denne? Kulturministeren: Mener Norge bør arrangere OL i fremtiden

Den forrige kulturministeren, Thorhild Widvey, satt ned et utvalg ledet av tidligere fotballspiller Jan Åge Fjørtoft. Utvalget drøfter frem mot sommeren spørsmål knyttet til blant annet egenorganisert idrett.

– Utvalget ble satt ned fordi man ønsket innspill på om vi kan få mer ut av de pengene vi bevilger, og få svar på spørsmål som «Bør vi endre på måten vi driver norsk idrett på»? «Er det slik at idretten i dag innfrir mandatet sitt på en tilfredsstillende måte?» Når de mottar milliarder av midler, så sier Stortinget at de skal nå «alle» barn og unge, og voksne som vil drive idrett. Men gjør de det? Fanger man opp de som ikke løftes inn i langrennssporten eller på fotballbanen?

– Hva svarer du selv på disse spørsmålene?

– Det er det utvalget skal svare på. Jeg har utfordret de på dette. Utvalget er satt ned for å tenke annerledes. Jeg håper de utfordrer litt, selv om vi kanskje ikke er enige i alt, sier Linda Hofstad Helleland.

– Hva er den største utfordringen i norsk idrett i dag?

– Jeg er redd for at barn kan havne på siden i samfunnet. Det kan være de uten foreldre som får barna inn idretten, eller uten mulighet til å kjøre barna til og fra trening. Eller de med foreldre som ikke har midler til å ha barna i idretten. Hvordan kan idretten hjelpe de ungene inn, slik at idretten blir et tilbud for alle – uansett lommebok og hvem moren og faren din er? Det tror jeg er den store utfordringen. Særlig i tiden nå, når det kommer mange nye landsmenn, sier statsråden til VG.

Fordelingen i mill. kroner til anlegg fordelt på fylke:

Østfold 50 558 000

Akershus 116 409 000

Oslo 76 238 000

Hedmark 43 930 000

Oppland 50 356 000

Buskerud 79 898 000

Vestfold 58 895 000

Telemark 37 530 000

Aust-Agder 38 421 000

Vest-Agder 54 596 000

Rogaland 106 685 000

Hordaland 103 729 000

Sogn og Fjordane 45 823 000

Møre og Romsdal 67 685 000

Sør-Trøndelag 79 398 000

Nord-Trøndelag 52 686 000

Nordland 55 179 000

Troms 52 171 000

Finnmark 27 112 000

SUM: 1 197 299 000

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder