BER OM RÅD: Statsråd Linda Hofstad Helleland vil ha innspill til hvordan uorganisert idrett kan få sin del av kaken. Foto: VG/privat

Dragkamp om idrettspengene

«Idrettsglede for alle» lyder den flotte visjonen til den organiserte idretten. Hvem er «alle»?

KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen VG

Den eldste sønnen min forsøkte en god stund, med tiltagende frustrasjon. Prøvde å dytte og banke, men ga til slutt forsøket på å få trebiten av en annen form til å passe inn i stjernehullet. Og så lyste ansiktet opp da han som liten plutselig skjønte det: I trekanthullet passer trekantbiten, i sirkelåpningen er det rundingen som får plass. Mens trebiten han først forsøkte seg med, hører hjemme i en annen leke.

Hva har dette med idrettspolitikk å gjøre?

Ikke annet enn at det gir et bilde på problemstillingen som danner utgangspunkt for en av de mest spennende diskusjonene for tiden.

Skal du måtte passe inn i rammen for å komme gjennom hullet – der ressurser og anleggsmidler venter i andre enden?

Dette var tema på det såkalte «innspillsmøtet» i Oslo kongressenter, der Linda Hofstad Helleland har bedt om råd til hvordan fellesskapets pengebruk i større grad også skal nå dem som foretrekker selvorganisert aktivitet fremfor de tradisjonelle idrettsgrenene.

LES OGSÅ: – Organisert idrett passer ikke for alle

Altså de som har en form som ikke finner seg til rette i åpningen den organiserte idrettsbevegelsen er tuftet på, men like fullt vil være fysisk aktive. Altså de som vil finne sin egen vei og utvikle egen stammekultur med meningsfeller. Om det måtte være å danse på gaten, utfordre naturkreftene uten regelbok, sparkesykle eller utvikle triks. You name it. «Livsstil-sport» kaller forskerne det, og stadig nye varianter kommer til uttrykk.

Nå reiser to hovedproblemstillinger seg:

• Hvordan skal myndighetene forholde seg til at ungdomsinteressene blir stadig mer mangfoldige – skal noe av midlene omfordeles fra det tradisjonelle til andre aktivitetsformer? I tilfelle – hvordan og hvor mye? Og hva slags anlegg skal prioriteres - for hvem?

• Hvilken rolle skal og bør den organiserte idretten ha når det gjelder tilbud til dem som helst vil organisere seg selv?

Allerede i forkant av statsrådens møte, der hun hadde bedt om innspill fra alt fra streetdansere og parkour-entusiaster, til friluftsråd, særforbund og idrettskretser, var det tydelig at temaet kom til å bli betent.

For idrettsbevegelsen frykter å få økonomisk svarteper dersom deler av tippemidlene vris vekk fra dem, og liker ikke ideen som er spilt inn om en mulig ny organisasjon utenfor NIF-paraplyen. Som eventuelt – selv om det ikke høres veldig språklig logisk ut – kan bli en «organisasjon for de uorganiserte». Eller kanskje det blir et fond, eller et «lettbent ressurssenter», som var blant innspillene som kom fra møtet.

Denne problemstillingen er alt annet enkel – og en rekke representanter for idrettsbevegelsen argumenterer godt for hvorfor deres egen organisasjon er så viktig her.

Hovedpoenget derfra er at idrettens innsats også ganger de uorganiserte.

• Det lages skiløyper for alle, ikke bare deres egne medlemmer.

• Kunstgressbaner brukes også til lek og moro, stolpejakt og turorientering er ikke bare for dem som konkurrerer med kart og kompass.

• Så fra nær samstemte representanter fra NIF-universet er advarselen klar; mindre penger dit til fordel for det utviklingssjef kalte «et eller annet udefinert», vil ramme aktiviteten.

Men for statsråden er utfordringen at disse aktivitetene ikke omfatter alle, og skal de som foretrekker noe utenfor main stream automatisk stå bakerst i køen. Og det disse driver med trenger slett ikke være så «udefinert» – i noen tilfeller er det snarere noe som defineres på en annen måte enn det den organiserte idretten rommer.

Med rundt 200.000 barn og unge i alderen 10-18 utenfor organisert idrett, er spørsmålet hvordan man sikrer at også de får gode rammer til å utvikle og utfolde seg fysisk.

Ikke minst når brikkene hverken er en tydelig sirkel, firkant eller stjerne.

Svaret kommer senere i vår.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder