SLÅR TILBAKE: IOC-president Thomas Bach møtte kulturminister Torhild Widvey i Norge tidligere i år.
SLÅR TILBAKE: IOC-president Thomas Bach møtte kulturminister Torhild Widvey i Norge tidligere i år. Foto:TROND SOLBERG,

Eks-idrettstopp hardt ut mot kulturministeren: Widvey anklages for knefall overfor IOC

Kulturminsteren slår tilbake

SPORT

Kulturminister Thorhild Widvey (H) blir anklaget for å skjule at de har gitt fra seg makten over Oslo OL til IOC. Hun slår tilbake.

Publisert: Oppdatert: 06.08.14 00:40

– Utad har kulturminister Thorhild Widvey gitt signaler om at OL i Oslo i 2022 vil bli et norsk OL, hvor vi har hånden på rammene og kostnadene. Nå viser det seg at hun i det skjulte har gjort knefall for IOC og blitt tvunget til å forsikre at Norge vil forplikte seg til å følge IOCs charter, sier tidligere sjef i Norges Idrettsforbund og ekspedisjonssjef i idrettsavdelingen i Kulturdepartementet, Hans B. Skaset.

Leserinnlegg

– Når man har forpliktet seg til IOC-charteret, har man også forpliktet seg til at det er IOC som setter de økonomiske rammene og som kan pålegge Norge å bruke penger på en helt annen måte enn vi ønsker. Det er blant annet ikke Norge som lenger alene bestemmer hvor anleggene skal ligge og hvordan de skal se ut. IOC og deres syv internasjonale vinteridretts-særforbund vil påvirke det, sier Skaset.

Han viser til et leserinnlegg som jurist Stig Eidissen har skrevet på minervanett.no, hvor Eidissen viser at Widvey utad har sagt at de ønsker å ta forbehold om IOCs rett til å pålegge OL-arrangøren kostnader som ikke var forutsett.

Widveys garanti

Eidissen viser så til en brevutveksling mellom IOC, Oslo kommune, idrettspresident Børre Rognlien og Widvey, som ender med at Widvey i et brev av 30. april gir en uforbeholden garanti:

«With this letter I therefore confirm and guarantee the Norwegian Government´s respect of the Olympic Charter.»

– Det er oppsiktsvekkende at Widvey gjør det, når hun utad signaliserer at hun skal kjempe for et norsk OL. Jeg synes de i redelighetens navn burde gått ut med at regjeringen faktisk har akseptert at det er IOC som nå bestemmer, sier Skaset.

– Kostnadene kan løpe fritt

Han avviser at dette bare dreier seg om formaliteter.

– Det var dette som måtte til for at Oslo i sommer skulle gå fra å være mulig søkerby – til å bli kandidatby.

– Selv om Norge aksepterer IOCs charter, vil vi likevel kunne være den drivende kraften i hvordan OL i Oslo blir?

– Vi vil sikkert ha innflytelse, men når regjeringen har godkjent at charteret skal legges til grunn, vil forpliktelsene overfor IOC og de syv internasjonale særforbundene kunne bidra til at kostnadene fritt kan løpe av gårde.

– Hvordan?

– De aller fleste OL-ene har blitt mye dyrere enn planlagt, blant annet som følge av krav fra IOC og særforbundene om anlegg. Lokaliseringsdebatten før OL på Lillehammer viste hvilken innflytelse de internasjonale særforbundene hadde.

– Men IOC vil legge søknaden til grunn?

– Ja, men de kan justere, hvis de vil. Poenget er at vi har kastet kortene i kampen om å skape et norsk OL. Nå får vi IOC-OL, sier Skaset.

– Hadde Norge noe valg?

– Å frafalle forbeholdene var sikkert nødvendig for å bli kandidat. Men det er ikke formidlet utad. Det er en ganske dramatisk forskjell på å si at man kjemper for et norsk OL og samtidig å godta IOCs charter. Widvey er i spagaten. Det er det som nå er avslørt. Det er tydelig nå hvor ettergivende de har vært i det skjulte.

– De som bestemmer er ikke på vårt lag

Han tror de som mener den klare norske skepsisen til IOC vil påvirke IOC i riktig retning og være et pluss for Oslo, kan få seg en smell.

– De som bestemmer i IOC er i stor grad ikke på vårt lag. De sterke er miljøer rundt sjeiken av Kuwait. Han har vært Opec-sjef og samler svært mange stemmer. De har nok sikkert fått med seg den norske kritikken av IOC, men det er langt fra sikkert at de liker den. De norske som innbiller seg det, kan få det tungt i Kuala Lumpur i juli neste år, når IOC-presidenten skal si «the decision is:».

- Si nei til garanti

Før det skal Stortinget eventuelt si ja til en garanti i høst og søke innen 7. januar 2015.

– Jeg håper ikke regjeringen sier ja til en slik garanti. Jeg frykter prisen vil stige fra 35 milliarder kroner. Da er det vi og ikke IOC, som blir sittende med regningen, sier Skaset.

IOCs krav er omfattende og ble nylig offentliggjort av OL i Oslo 2022.

Widvey slår tilbake

Kulturminister Widvey vil ikke gå i detaljer, men avviser å ha ridd flere hester.

– Vi har akseptert at Det olympiske charter er det grunnleggende verdi- og styringsdokumentet for IOC og den olympiske bevegelse. Med dette aksepterer vi at det er IOC som eier de olympiske lekene. Det at vi aksepterer Det olympiske charteret er ikke noe nytt. En slik garanti ble også gitt i forbindelse med ungdoms-OL på Lillehammer i 2016.

– Dere jobbet mot?

– Vi har gitt uttrykk for at vi ønsker forsikringer om at vi ikke kan pålegges store økte kostnader uten videre. Det gjelder f eks ved endringer av øvelsesprogrammet. Det er ofte fordyrende. IOC har forsikret oss om både skriftlig og muntlig, at hvis de ønsker slike fordyrende endringer, så vil de gå i forhandlinger om kostnadsfordeling med den norske OL- arrangøren.

– De har forsikret oss om at hvis de ønsker slike fordyrende endringer, så må de gå i forhandlinger med den norske olympiske komiteen.

Poenget er, sier hun:

– Vi er sikre på at vi skal greie å lage et OL som er langt mer nøkternt enn tidligere, i god norsk idrettsånd. Kostnadene skal ned, og det skal vi greie.

Hun sier regjeringen skal ta sin avgjørelse senere i år, men at det uansett ender i Stortinget.

– Konkluderer vi med ja, kommer det som en proposisjon til Stortinget, konkluderer vi med nei, kommer det i form av en stortingsmelding.

VG har fått tilgang til brevet hun viser til.

Det er datert 22. april i år fra IOC-direktør Gilbert Felli, ikke til henne, men til Rognlien og byrådsleder Stian Røssland.

Han skriver at alle søkerbyer må behandles likt, derfor går det ikke an å gi garantier om ulik behandling, men han viser til artikkel seks i charteret, hvor det står at det skal forhandles om eventuelle endringer.

- Ikke grunn til å bli betrygget

Mannen bak leserinnlegget, Stig Eidissen, sier til VG:

- For det første mener jeg kulturministeren bør være åpen om at IOCs Charter - og tilhørende regelverk - er akseptert fullt og helt. For det er dette som har skjedd. Dette på tross av at kulturministeren gikk offensivt ut på NRK og sa at det var akkurat dette man ikke skulle gjøre - man skulle ta forbehold mot IOCs Charter.

- For det andre ser jeg ikke grunn til å bli betrygget av at IOC opplyser om at det skal forhandles om eventuelle økte kostnader. Dette fordi IOCs Charter - og Host City Contract - også sier at om man ikke oppnår enighet, så er det IOC som bestemmer. Dette er altså et dårlig utgangspunkt for forhandlinger, sier han.

Han viser videre til regjeringens eksterne kvalitetssikring, som har vurdert avtaleforholdet med IOC. Der står følgende skrevet:

«Også den lange rekken av garantier som må stilles til IOC i de to fasene av søknaden om å bli vertsby, viser tydelig at risikoen plasseres hos OCOG (søkerbyen, jour. anm.). Det er liten tvil om at eventuelle endringer og uforutsette kostnader formelt sett må bekostes av OCOG».

- Ansvaret til søkerbyen blir da staten - og skattebetalernes - problem, som er de som eventuelt Stortinget skal stille en ubegrenset økonomisk garanti på vegne av, sier han.

Her kan du lese mer om