UENIG MED PRAKSIS: NIF-rådgiver Håvard B. Øvregård og Idrettsforbundet vil avvikle dagens gjeldende ordning med politiattester for frivillige trenere i idretten. Foto: Frode Hansen

NIF vil avvikle dagens politiattest-ordning: – Øker risikoen for overgrep

Norges idrettsforbund mener dagens ordning med politiattester for frivillige i idretten gir falsk trygghet mot overgripere. De vil nå heller avvikle ordningen, slik den fungerer i dag.

Det fremkommer i Idrettsforbundets høringssvar til barne- og familiedepartementet, som omhandler politiattest for personer som skal være i kontakt med mindreårige eller personer med utviklingshemming. Ifølge NIF er omtrent 700 000 personer frivillige i norsk idrett.

«Ettersom ordningen ikke lenger fungerer etter sin hensikt gir den ikke den trygghet som dannet grunnlag for at NIF påla samtlige organisasjonsledd å innhente politiattester. Forutsetningen for pålegget foreligger ikke lenger, og NIF kan ikke være bekjent av et pålegg som over tid gradvis vil gi mindre og mindre grad av beskyttelse», står det blant annet i høringssvaret.

– Det viktige er ikke at vi har en politiattestordning. Det viktige er at ordningen reduserer risiko for overgrep. Problemet er at dagens ordning øker risikoen for overgrep, heller enn reduserer, fordi man tror at ting er bedre enn det er, sier Håvard B. Øvregård, seniorrådgiver for verdiarbeid i NIF, til VG.

les også

NIF-alarm om politiattester

Norges idrettsforbund mener oppdaterte politiattester hvert tredje år vil bedre situasjonen, men påpeker at det ikke har vært åpning for dette de siste årene. Dette har VG tidligere omtalt.

Det er politiets enhet for vandelskontroll og politiattester i Vardø som har nasjonalt ansvar for å utstede politiattester.

– Vi må forholde oss til regelverket slik det foreligger til enhver tid. Nye bestemmelser om politiattest for personer som skal være i kontakt med mindreårige er ute på høring nå, og dersom regelverket endres vil vi utstede politiattester i tråd med det nye regelverket, skriver Leif Sætrum, leder for enheten, i en mail til VG.

Han skriver at det NIF mener om saken får stå for deres mening og at de bare forholder seg til gjeldende regelverk. Sætrum påpeker at innhenting av referanser og lignende også vil være viktige komponenter i vurderingen av om en person er skikket til å inneha et verv. Han understreker at politiattest aldri vil være et garantibevis mot at straffbart forhold skal kunne skje.

– Vi kan igjen minne om at det er mulig til å foreta fornyet vandelskontroll etter Politiregisterloven §43 dersom det er grunn til det, uten at de da er bundet til noe tidsintervall, skriver Sætrum.

les også

Idrettsforbundet: Seksuell trakassering og overgrep mye mer omfattende enn det folk tenker

NIF er klar på at kravet om politiattest er et viktig redskap for dem og gjør at idrettslag ikke får lov til engasjere personer som tidligere er dømt for overgrep, som trenere. Men Øvregård forteller at idrettslag ikke kan oppbevare politiattester eller opplysninger om straffbare forhold om personer, når de ikke lenger har en tilknytning til idrettslaget. Og NIF har uttalt at de nærmest daglig blir kontaktet av idrettslag som opplever avslag på anmodning om ny politiattest.

– Det forventes at idretten kan følge opp frivillige trenere på samme måten som en skole kan følge opp sine ansatte, sier Øvregård som påpeker at arbeidsplasser kan ha personalmapper over ansatte i motsetning til det man kan med idrettens frivillige.

Øvregård viser til at også flere andre organisasjoner som Røde Kors og Redd Barna påpeker samme problemet i sine høringssvar.

Derfor har NIF nå anbefalt å avvikle dagens politiattestordning i sitt høringssvar:

«Norges idrettsforbund varsler derfor politiske myndigheter og Barneombudet om at vi vil anbefale idrettsstyret at NIFs krav til at samtlige organisasjonsledd innhenter politiattester avvikles, med mindre politiets praksis, og/eller politiregisterforskriften, endres slik at politiattestordningen igjen kan bli et egnet virkemiddel for å gi beskyttelse og trygghet til barn og unge»

les også

Kongen vil kreve politiattest

– En dømt overgriper kan bare si til idrettslaget at han eller hun har vist politiattest tidligere, og slik det er i dag vil ikke idrettslaget da kunne kreve «ny» politiattest, med mindre de vet fra før at personen er overgriper. Vi ønsker å kunne si til idrettslag at frivillige trenere skal vise politiattest minst hvert tredje år, sier Øvregård.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder