STØRST I NORGE: UFC-utøveren Marthin Hamlet på trening i Oslo-klubben Frontline Academy, som regnes som Norges største MMA-klubb. Bildet ble tatt i forbindelse med en VG-reportasje i fjor. Foto: Bjørn S. Delebekk

Frykter for fremtiden til MMA og thaiboksing i Norges Idrettsforbund

MMA og thaiboksing ble sist vår tatt inn i varmen av Norges Idrettsforbund. Men allerede nå frykter Norges Kampsportforbund for de nye grenenes fremtid i NIF. Bare tre klubber har søkt om opptak.

– Jeg stiller spørsmål om de ønsker å bli legitimert i norsk idrett, sier Trond Søvik, generalsekretær i Kampsportforbundet.

Idrettsstyret godkjente i april med knapt flertall Mixed Matrial Arts og Muay Thai som nye idretter. Søvik anslår at det finnes omlag 10.000 utøvere i de to idrettene.

Men bare syv klubber møtte på informasjonsmøtet til Norges Kampsportforbund 28. august.

Trond Søvik opplyser at det har vært en klar interesse i de nye kampidrettene å komme inn i NIF for å få støtte til klubbdrift og organisering og på sikt også arrangere Norgesmesterskap.

les også

MMA-Hermanssons store sorg – mistet faren i ung alder

– Vi stiller oss derfor undrende til at det er kun tre klubber som så langt har søkt om opptak, sier han.

Han minner om at det er stilles krav til aktivitet for at de forskjellige idrettene får bli værende under NIF-paraplyen. Søvik mener MMA og thaiboksing må komme i gang med organisert virksomhet i løpet av 2020.

– Denne ballen ligger nå hos klubbene; vi i administrasjonen kan ikke fremtvinge hverken søknader eller stevner, forklarer Søvik. Han legger ikke skjul på at han frykter at manglende initiativ kan føre til konsekvenser for de nye idrettene i NIF-systemet.

– Jeg har god tro på at vi skal få til dette, sier Thomas Rye Eriksen i Det norske MMA-forbundet. Han opplyser at det finnes omlag 70 norske klubber.

les også

Manageren rådet MMA-Bergh til å droppe kamp – vant enkelt

– Det er riktig at klubbene er litt på vent. Trolig er de ikke godt nok informert. Derfor vil vi gjøre en runde med informasjon. Det er noen hinder som skal forseres for å kunne bli en registrert klubb i Norges Kampsportforbund, sier Rye Eriksen, som i syv år har vært en av forkjemperne for å få MMA inn i varmen hos Norges Idrettsforbund.

Han forteller at forskjellene er store mellom klubbene. Noen drives kun med et fåtall medlemmer mens landets største klubb, Frontline i Oslo, er helkommersiell. Frontline må opprette sin egen amatørklubb for å kunne bli medlem av Norges Idrettsforbund.

– Er interessen egentlig til stede når bare tre klubber har meldt seg inn?

– Ut fra de tilbakemeldingene vi har fått så er det bred oppslutning rundt å gå inn i Norges Idrettsforbund. For mange klubber vil det bli enklere å drive, svarer Thomas Rye Eriksen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder