BLE BEDT OM Å GÅ: Inge Andersen ble bedt om å fratre sin stilling som generalsekretær i NIF i slutten av mars. Foto: Helge Mikalsen VG

Nettavisen: Inge Andersen får tre millioner kroner i sluttpakke

I Inge Andersens sluttavtale kommer det fram at han får utbetalt en etterlønn på over tre millioner kroner.

  • Lillian Holden

Det skriver Nettavisen, som har fått innsyn i dokumenter hos NIF som viser sluttavtalens størrelse.

Den 27. mars kom nyheten om at Inge Andersen var blitt bedt om å fratre sin stilling som generalsekretær i Norges idrettsforbund. Da ble det meldt om at hans avgang ville utløse en sluttavtale, slik at han ville få med seg en etterlønn i inntil ett år - i størrelsesorden to millioner kroner.

Nå avslører Nettavisen at den totale summen er enda høyere.

Sett denne? Disse kan ta over for Inge Andersen

– Normal avtale for toppledere

Andersen har ikke selv ønsket å kommentere sluttavtalen. I stedet er det hans advokat som har uttalt seg til Nettavisen:

– Når vi har forhandlet frem denne avtalen mener vi det er en avtale som reflekterer den totalvurderingen partene kom frem til basert på forhandlingene, sier Else Bugge Fougner hos Advokatfirmaet Hjort.

Da det for en knapp måned siden ble kjent at Andersens tid som generalsekretær i NIF var over, møtte VG ham samme kveld som nyheten sprakk. Han fikk da spørsmål om etterlønnen, som på det tidspunktet var kjent å være to millioner kroner.

Andersen svarte som følger:

– Jeg forstår at to millioner kroner er mye penger. Det var en avtale som vi inngikk i 2004 da jeg ble generalsekretær. Det er en ganske normal avtale for toppledere. Jeg har vært der i 13 år. Ved å si opp meg, er denne avtalen utløst.

Les også: Kulturministeren freder ikke NIF selv om Andersen går

Tredelt avtale

Ifølge Nettavisen er Andersens sluttavtale delt inn i tre:

• Lønn og bilgodtgjørelse i oppsigelsestiden på seks måneder. Den løper fra 1. april, og ender den 30. september.

• En etterlønnsavtale på 12 måneder.

• Et tillegg på 300.000 kroner for det som er omtalt som «særlig merarbeid over lang tid».

I tillegg får Andersen feriepenger opptjent i 2016 og 2017 og fulle forsikrings- og pensjonsrettigheter i oppsigelsestiden på seks måneder.

– Vi har ikke kommentarer utover at vi har fremforhandlet en avtale, der ulike elementer har vært vektlagt i forhandlingene. Den fremforhandlede avtalen er resultatet. Utgangspunktet for forhandlingene var at Inge Andersen gjennom mange år har utført et krevende arbeid som generalsekretær i NIF, sier hans advokat Bugge Fougner.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder