Etikk-komité med krass astma-kritikk

Advarte mot test-medisinering av friske utøvere

Testene skal ha foregått i langrenn i 25 år

ULLERN (VG) Da norsk skisport søkte om å få gjennomføre astmatester på friske utøvere, reagerte etikk-komiteen i Helse Sør-Øst.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Det skjedde i forbindelse med en søknad om å starte opp et forskningsprosjekt i regi av Olympiatoppen, Norges Idrettshøgskole og Norges Skiforbund mot slutten av 2011.

Astmatestene hadde allerede funnet sted på norske langrennsutøvere i 20 år. Og VG vet at testene fortsatt gjennomføres i norsk idrett.

– Man trenger ikke være astmaekspert for å reagere på at friske, symptomfrie mennesker blir bedt om å ta tre forskjellige medikamenter, sier Stein A. Evensen til VG.

– Er det hult å si at man bare ønsker å få skiløpere med pusteproblemer opp på et «normalnivå» slik at de kan yte topp innsats?

– Jeg synes ikke bare det er hult. Det lukter av det.

Idrettslege: – Dypt fornærmende

I en kronikk i dagens VG (se egen sak) angriper Evensen idretten for måten medisinering forsvares på, selv når utøvere ikke har fått en astmadiagnose.

Les hele kronikken her

Han er professor i medisin og ledet frem til 2012 en av landets «regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk» (REK). Skal man sette i gang et forskningsprosjekt i Norge, er man avhengig av komiteens godkjenning.

Prosjektet man ønsket å iverksette for fem år siden, fikk enstemmig «nei». Det inneholdt ikke, sier Evensen, noen faktiske forskningsspørsmål som kunne besvares slik prosjektet var utformet.

KRITISK: Professor Stein A. Evensen (bildet) mener et av argumentene som brukes «lukter vondt». Foto: Helge Mikalsen VG

Forskningsansvarlig var Kai-Håkon Carlsen, som i en årrekke har testet norske langrennsutøvere for astma. I søknaden kommer det frem at man ønsket å studere lungene til 25 utøvere under et høydeopphold, og tilføre to ulike astmamedisiner.

Hvorvidt deltakerne hadde astma eller ikke, var ikke avgjørende: Samtlige langrennsutøvere og skiskyttere på høydeoppholdet var ment å delta.

Husker du? Slik startet rabalderet rundt astmamedisinbruken

Etikk-komiteen som professor Stein A. Evensen ledet, stilte i sitt svar svært kritiske spørsmål rundt etikken i prosjektet:

## Etikkomiteen oppfattet det slik at dersom medikamentbruken ga en positiv effekt, ville det gjøre det lettere for idrettslegene å stille en astmadiagnose senere.

## Det å teste medisiner på friske personer er etisk utfordrende.

## Komiteen mente toppidrettsutøvere ble utsatt for utprøving basert på uklare kriterier for diagnoser.

Toppidrettslege: Ga astmamedisin til friske OL-utøvere i 1984

Professor Evensen møtte VG i hagen utenfor Radiumhospitalet denne uken. Han er klar på at man ikke bør utsette friske personer for medisinering. Om man skal gjennom slike tester, der det tilføres medisiner, må det foreligge faktiske symptomer på astma.

– Det fremsto for oss at de som var ansvarlige for prosjektet ikke viste nok omsorg eller omtanke, og hadde ikke nok refleksjon over det faktum at de kanskje kunne skade folk over tid, sier Evensen.

KRITISK: Norske idrettsutøvere uten astmasymptomer får tilbud om å bli testet for astma, hvilket innebærer medisinering. Professsor Stein A. Evensen er kritisk. Bildet er fra 2011, og kun ment som illustrasjon. Foto: Bjørn S Delebekk VG

I søknaden om å få starte forskningsprosjektet, står det at utøverne vil gå gjennom tilsvarende tester uavhengig av om prosjektet får grønt lys eller ikke.

«Disse undersøkelsene er gjennomført på langrennsløpere i snart 20 år, og vi ønsker med dette prosjektet å systematisere resultatene fra målingene» heter det.

– Det virker som om man prøver å finne en god nok grunn til å starte en astmabehandling. Jeg leste om en finske idrettslege (Timo Seppälä) i Aftenposten, og jeg mener han treffer spikeren midt på hodet. Han sier at det ikke er noen tvil om at dette er gjort for å øke ytelsen. Da kreves det desto mer refleksjon rundt hva det er man gjør, sier Evensen.

– Er ikke vinteridrettsutøvere mer utsatt for å utvikle astma på grunn av tøffe anstrengelser i kulden?

– Mange av oss tenker nok at det å bli «trang i brystet» er naturens måte å beskytte kroppen på. For at ikke lungen skal bli for avkjølt, knipes luftveiene igjen for å holde på den sentrale varmen. Komiteen lurte på hvorfor det ikke var noen refleksjon rundt det at hva man gjør, kanskje er å sette et naturlig forsvarssystem ut av funksjon.

Sett denne? Selvskading av Skiforbundet

Professor Evensen er ingen hvem-som-helst: I tillegg til å være tidligere leder i en av etikkomiteene i Helse-Norge, satt han i sin tid i det såkalte «Lønning II-utvalget». Han ble professor i indremedisin ved Rikshospitalet i 1992, og ledet i sin tid det medisinske fakultet ved universitetet i Oslo som dekanus.

Astmaeksperten Kai-Håkon Carlsen, som i en årrekke har jobbet med norsk skisport, uttalte nylig til VG at man ikke ga astmamedisin til friske utøvere.

På spørsmål om hva Evensen tenker om den påstanden, tar professoren en lang pause før han svarer:

– Folk kan åpenbart deles i ulike leire som har helt forskjellige definisjoner av hva «friske mennesker» er. Vi må først være enige om hvorvidt det å få en tranghet i brystet i forbindelse med kulde og anstrengelse, er en sykdomstilstand i det hele tatt – og ikke en forsvarsmekanisme fra kroppens side. Først når man er enige om det, kan man diskutere hvorvidt det er riktig å gi behandling eller ikke, sier han.

– Landslagslegen til skiskytterne uttalte denne uken at den pågående debatten er svak rent medisinsk?

– Jeg gjør bare oppmerksom på at de utsetter en gjeng friske mennesker for medisiner uten å reflektere over hva de faktisk gjør. Når man vet at mange bruker dette rutinemessig, så er ikke jeg i tvil om at de er ute på glattisen. De har sluttet å bekymre seg over det faktum at det kan skje alvorlige ting, sier Stein A. Evensen til VG.

Sjekk svaret fra idrettslegen: – Dypt fornærmende

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder