SENDTE UFERDIG OPPROP TIL NTB: Idrettspresident Tom Tvedt får krass kritikk fra kulturminister Linda Hofstad Helleland, som mener NIF har forsøkt å kuppe et dopingopprop. Innfelt er styremedlem i WADA, Thorhild Widvey og tidligere WADA-topp Rune Andersen.

SENDTE UFERDIG OPPROP TIL NTB: Idrettspresident Tom Tvedt får krass kritikk fra kulturminister Linda Hofstad Helleland, som mener NIF har forsøkt å kuppe et dopingopprop. Innfelt er styremedlem i WADA, Thorhild Widvey og tidligere WADA-topp Rune Andersen. Foto: Scanpix og VG

WADA-eksperter mener NIF bommer i doping-tolkning

Styremedlem om idrettsforbundets håndtering: – Svært uheldig Idrettspresidenten til VG fredag: – Vi er enige med dem

Idrettspresident Tom Tvedt bommer grovt når han hevder at WADA allerede i dag har muligheten til å sanksjonere overfor idrettsorganisasjoner som bedriver systematisk juks.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Det hevder både styremedlem i WADA, Thorhild Widvey, og nordmannen som har vært med på å skrive WADA-koden, Rune Andersen.

– Det WADA-koden åpner for i dag, er meget begrensede tiltak, sier Andersen.

– Dagens sanksjonsmuligheter omfatter ikke sportslig deltakelse?

– Overhode ikke, sier han til VG.

Iskaldt forhold: Kulturministeren beskylder Tvedt for å kuppe ferskt doping-opprop

Han får støtte av Thorhild Widvey, som sitter i styret til WADA.

Det eneste de kan gjøre overfor land og organisasjoner som suspenderes, er å nekte personer muligheten til å sitte i WADAs styre og komiteer. Suspenderte land får heller ikke arrangere OL.

– Tvedt skriver i en epost til VG at WADA allerede har muligheten til å sanksjonere og at departementet må ha misforstått. Men slik Tom Tvedt uttrykker seg, er det han som har misforstått, sier Widvey.

KONFLIKT: Her er dagens VG-forside.

Tom Tvedt skriver i en epost til VG fredag ettermiddag at NIF ikke har misforstått, og at hjemmelen til sanksjon fra WADA bør utvides. Hele svaret fra Tvedt kan du lese nederst i denne saken.

VG fortalte tidligere fredag historien om hvordan kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) tok initiativ til et nordisk opprop for å styrke WADA. Da hun sendte over et utkast til uttalelse til Norges Idrettsforbund, gjorde de endringer, fjernet et viktig punkt – og sendte det til NTB forutsatt en såkalt sperrefrist for publisering.

Statsråden reagerer kraftig på idrettsforbundets handlemåte, og mener NIF forsøker å gjøre oppropet til sitt initiativ. NIF fjernet også punktet der man ba om at WADA burde kunne sanksjonere mot idrettsorganisasjoner.

Thorhild Widvey, som har tidligere sittet som kulturminister for Høyre, reagerer i etterkant av saken:

– Jeg synes det som har skjedd er veldig uheldig. Mitt inntrykk av Norges Idrettsforbund har vært at man ønsket å gå i front, sammen med myndigheten og Antidoping Norge, for et mer uavhengig WADA, som skulle få muligheten til å sanksjonere, sier WADA-toppen.

– Initiativet fra Linda Hofstad Helleland er prisverdig. Idretten burde stått bak det. Det vil sjokkere meg om norsk idrett mener noe annet, ut fra de signalene man har sendt tidligere, tilføyer hun.

Dokument: Se departementets utkast til NIF 16. september
Dokument: Se NIFs opprop-utkast til NTB 21. september

Tom Tvedt understreker at han opplever uenigheten i saken som oppkonstruert.

REAGERTE STERKT: Kulturminister Linda Hofstad Helleland. Foto: Bjørn S. Delebekk VG

Det får Widvey til å reagere:

– I svaret til VG står det jo svart på hvitt at man er uenige. Jeg vet ikke om Tom Tvedt er uvitende eller bevisst når han skriver det han gjør om WADA-koden, sier hun.

Rune Andersen jobbet tolv år i WADA før han returnerte til Antidoping Norge i fjor.

Nå etterlyser han handling for å styrke sin tidligere arbeidsplass i en tid der det er gnisninger mellom WADA og IOC.

– Man ønsker seg en langt større verktøykasse.. I dag er den meget begrenset, sier han.

– Handler det om at idretten frykter at de vil miste en hånd på rattet?

– Ja, det er ganske åpenbart i forhold til den konflikten pågår mellom IOC og WADA nå. IOC og andre internasjonale særforbund, ønsker å beholde kontrollen på hvem som deltar og ikke deltar i sine mesterskap og konkurranser. De er ikke interessert i å overlate det til andre.

Rune Andersen ledet gruppen som tidligere i år gransket russisk friidrett på oppdrag fra Det internasjonale friidrettsforbundet.

Russisk friidrett ble utestengt fra Rio-OL som en følge av arbeidet. Men selv om WADA anbefalte en kollektiv russisk utestengelse, valgte IOC i all hovedsak å gi andre russere grønt lys.

– Hva kunne en slik endring hatt å si for hva som skjedde rundt Russland og Rio-OL?

– Det er åpenbart: Det var et kjempesprik mellom IPC (Paralympics) og det IOC gjorde. Det er to ulike tilnærmeringer. WADAs anbefaling var veldig klar: «Utesteng Russland fra å delta i olympiske leker, for dette er så alvorlig». Det lå som en anbefaling. Hadde WADA hatt muligheten til å iverksette det selv, ville man gjort det.

Fredag ettermiddag fikk VG denne eposten fra Tom Tvedt. Her hevder idrettspresidenten at de er enige med departementet og Antidoping Norge.

«Vi er helt enige med både departementet og Antidoping Norge om at WADA må ha en sanksjonsmulighet og vi er også helt enige om at den bør styrkes.

Som både Thorhild Widvey og Rune Andersen fremhever har WADA i dag en sanksjonshjemmel, men, som de også påpeker, er denne svært begrenset. Det er derfor ingen misforståelse når NIF viser til at WADA allerede har en sanksjonshjemmel.

Vi har aldri uttrykt noe ønske om å redusere WADAs sanksjonsmuligheter, tvert imot. Vi mener WADAs myndighet på dette feltet må bli klarere og mer håndfast. Det betyr at kodens bestemmelser bør endres slik at eksisterende sanksjonshjemmel i koden utvides».

Tvedt mener at det «aldri har vært noen uenighet mellom KUD, Antidoping Norge og oss om ønsket om endringer i koden, eller styrkingen av WADAs rolle».

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder