Norsk Tippings overskudd er ryggraden i finansiering av idretten. Foto: Helge Mikalsen

Kommentar

Fri idretten fra gambling-pengene

Hvorfor skal egentlig penger som folk spiller bort være ryggraden i finansiering av norsk idrett?

Når du hører idrettsledere og flertallet av norske politikere uttale seg i spilldebatten, er ofte kun to alternativer det dreier seg om: En verden med eller uten en plass rundt bordet til de internasjonale selskapene.

Men et grunnleggende spørsmål kommer altfor sjelden frem: Hva berettiger og begrunner navlestrengen mellom et statlig spillselskap og pengestøtte til samfunnsnyttige formål?

les også

Ståle var spillavhengig: – Aldri opplevd så mye kjærlighet, støtte og omtanke

Så sent som i Debatten på NRK denne uken, gjentok Anette Trettebergstuen flere ganger hvor stor andel av spillemidlene til Norsk Tipping som tilfaller idrett og kultur.

Men hvorfor systemet er bygget opp slik, er også et interessant spørsmål å dvele ved.

Om man et øyeblikk ser helt overordnet på det, er det noe «småskurrende» over at penger folk taper skal bygge opp idrett og kultur?

les også

Ståle Matre (45) var spillavhengig: – Myndighetene har sviktet

I idrettsordskiftet er dette perspektivet sjelden fremme. Trolig skyldes det at pragmatisme over tid har fått trumfe prinsipper. Det er jo unektelig behagelig med forutsigbarheten i et finansieringssystem litt på siden, der overføringer fra det offentlige primært kommer fra spillemidler, i stedet for på statsbudsjettet.

Ofte hører vi idrettsledere snakke høyt og bredt om de forferdelige utenlandske spillselskapene, som med alle kyniske virkemidler vil tvinge seg inn på et marked der de ikke er velkomne. For her er det «enerettsmodellen, enerettsmodellen, enerettsmodellen» som gjelder.

Prinsipielt er det da heller ingen grunn til å åpne opp for bettingindustrien, som selger en vare det hefter en svært bekymringsfull avhengighetsproblematikk til, og der bonus, limitering og overivrig oppfølging av tapende kunder ikke akkurat gir dem etisk legitimitet. Noe helt annet er de pragmatiske sidene, der det nok uansett er et spørsmål om tid før fortet faller.

les også

Kilder til VG: Tom Tvedt tapte i styret da MMA og thaiboksing kom inn i NIF

Men når hørte du sist en idrettsleder ta til orde for at det er ryddigere om det bevilges penger på en annen måte enn i dag, slik andre formål tilgodeses?

Etter all sannsynlighet er frykten for å komme dårligere ut enn i dag, og risikoen for å bli prioritert bak andre viktige formål, grunnen til at bevaring av status quo står så høyt på den idrettspolitiske agendaen.

Men et særlig prinsipielt argument kan det ikke sies å være.

Spill og sport henger sammen på mange måter. Men det burde ikke være skrevet i stein at det ene skal finansiere det andre.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder