Idrettspresident Berit Kjøll har fått retorisk skyts i kampen for å bevare spillmonopolet.

Idrettspresident Berit Kjøll har fått retorisk skyts i kampen for å bevare spillmonopolet. Foto: Bjørn S. Delebekk

Kommentar

Kampen om spillkronene: Tallkrigen er tvilsom

Hvorfor må en rapport om det norske spillmarkedet fremstå så ladet og politisert?

Det er fint at Norges idrettsforbund og ExtraStiftelsen ønsker å «styrke faktagrunnlaget» i debatten om spillpolitikken, men det er grunn til å stille noen spørsmål om hvordan dette er gjort.

I innsalget står det at Oslo Economics er bedt om å foreta en «kritisk gjennomgang» i landskapet monopol vs. lisens.

 Men når man leser den 27 sider lange rapporten (ekstern lenke), som legges frem på Arendalsuka, viser det seg at fremgangsmåten har vært temmelig selektiv om hva som får et kritisk blikk og hva det hoppes bukk over.

Rapporten som sådan er slett ikke uinteressant.

Konklusjonene vil fremover bli brukt i kampen for å bevare spillmonopolet, som er norsk frivillighets store inntektsåre.

les også

Sjakkmiljøet sa nei til 50 millioner – nå spleiser de på en tusendel av det

Oslo Economics’ beregninger munner ut i en massiv støtte til fortsatt enerett, basert på regnestykker som viser at frivilligheten vil komme dårlig ut av å slippe utenlandske aktører til.

Hvor dårlig er det knyttet stor usikkerhet til, men ifølge rapporten er det uansett monopol som bør være greia.

Dette skiller seg markant fra hva økonomene i Menon kom frem til, da utenlandske bettingselskaper ba dem om en vurdering. 

Også fra den kanten fremsto bruk av tall selektiv, for eksempel da «Norsk Bransjeorganisasjon for onlinespill» (NBO) ble lansert tidligere i sommer, men med motsatt fortegn.

Legger vil til at Kulturdepartementet har fått en rapport fra Rambøll, med konklusjoner som gjør bildet enda mer sprikende, er det vrient å henge med i tallkastingen.

les også

Ap truer med at betting-avtale kan koste Norge sjakk-VM

I seg selv er det ikke så rart at innfallsvinkler er ulike ut fra typen kartleggingsprosjekt.

Men det er synd hvis rapporter i for stor grad utarbeides på oppdragsgivers premisser, i stedet for å tegne et mer helt bilde, særlig hvis de siden forsøkes fremstilt som en fasit.

I den ferske rapporten er det flere forhold å ta tak i:

Når det skrives om myndighetenes idé om å «stenge ute aktørenes mulighet til tv-reklame» i en kontekst som taler monopolets sak, problematiseres det overhodet ikke at tunge aktører som Telenor, Altibox og Get går langt i å karakterisere dette som praktisk umulig.

Videre står det at rapporten mener at forutsetninger BÅDE hos Menon og Rambøll er «svært usikre».

les også

Spilleavhengighet: – Kynisk spill om spillerne

Men det er i realiteten kun rapporten spillselskapene bestilte, ikke den myndighetene var oppdragsgiver for, man søker å plukke fra hverandre i syv deler. 

Her hadde det vært grunn til å vente en dypere gjennomgang også av den andre rapporten, for å belegge påstanden som fremsettes.

Også retorikken er spesiell.

 Det virker som Oslo Economics nærmest ukritisk har kjøpt NIFs politiserte måte å ordlegge seg på, og fremstiller det i rapportform som fakta. 

Det er fullt mulig å problematisere, og veldig opp til øynene som ser, hvordan triggerordet «ulovlig» bør anvendes i spillpolitikken.

Norske myndigheter tillater ikke bettingbransjen å operere fra Norge eller markedsføre seg her.

Men selskapene er lovlige der de holder fysisk hus. Hvilken jurisdiksjon og terminologi er da relevant i hvilken sammenheng?

Når rapporten bruker et lite spesifisert begrep som «ulovlig atferd», og snakker om eldre som opptatt av lov og rett, burde det vært understreket at spillerne ikke gjør noe ulovlig ved å spille hos selskaper som ikke er norske.

Det er selskapene som er temaet.

Videre er Oslo Economics inne på aldersproblematikk, der både monopol-lojalitet og lønnsom tallspilliver er sterkest hos folk som har levd en stund.

Men de problematiserer ikke det potensielle kjempeproblemet alderstemaet utgjør for monopolet.

Med mindre det finnes opp en kur for evig liv, og lottospillere blir usedvanlig heldig plassert i helsekøen, vil det nemlig bli markante endringer i kundegrunnlaget om ikke altfor lang tid.

Og slik kunne vi fortsatt. 

Det er ekstremt vanskelig å spå noe om hvor norsk spillpolitikk står 10, 20 eller 30 år frem i tid. Men at siste ord ikke er sagt, og siste rapport ei heller er skrevet, står vel sånn cirka i 1,01 i odds ...

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder