GODKJENNER PRAKSISEN: Norges Idrettsforbund, her ved president Tom Tvedt og generalsekretær Karen Kvalevåg. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB Scanpix

Særforbund lønner generalsekretæren med penger øremerket barn, unge og funksjonshemmede

Administrasjonen i Norges Bordtennisforbund (NBTF) lønnes delvis gjennom de såkalte Post 3-midlene, som er øremerket breddeidrett – nøyaktig det samme som Norges Idrettsforbund (NIF) har fått kritikk av Riksrevisjonen for.

 • Jens Friberg

Artikkelen er over ett år gammel

– Alternativet er å sende alle pengene vi får rett ut til klubbene og heller ta betalt for tjenestene vi nå gir dem gratis. Så lenge vi dokumenterer alt vi gjør til NIF og de aksepterer vår praksis, mener vi at vi gjør det rette, forklarer generalsekretær i NBTF, Svenn-Erik Nordby, til VG.

– Og det skjer ved å lønne administrative stillinger?

– Vi har også operative jobber, vi reiser rundt og holder kurs og samlinger, som vi gjør gratis. Mye breddearbeid bør gjøres fra sentrale personer, fordi vi innehar rett kompetanse. Da er vi ute i klubbene og på arrangement og gir opplæring, kurs og ulike type bidrag.

les også

Bakgrunn: Riksrevisjonen refser NIFs bruk av spillemidler: 50 mill. til tiltak for barn og unge ble brukt til NIF-lønn

Nordby forklarer at om lag 25 prosent av lønnen hans kommer fra post 3-sekken. I tillegg kommer en annen fjerdedel fra midler øremerket funksjonshemmede, mens den resterende halvpart stammer fra frie midler, som igjen kommer fra den såkalte post 2-sekken og inntekter de ikke får tildelt fra NIF.

– Det står ikke noe om at vi ikke kan bruke midlene til funksjonshemmede til lønn, og vi bruker deler av midlene til administrasjon av funksjonshemmede, sier Nordby.

De fleste av tildelingene særforbundene får fra NIF, er øremerket forskjellige formål. Nordby avviser at bruk av disse øremerkede tiltakene til lønn, gjør at de kan bruke mer av de frie midlene til annen satsing.

GENERALSEKRETÆR: Svenn-Erik Nordby i Norges Bordtennisforbund (NBTF). Foto: PRIVAT

les også

NIF slår tilbake: Derfor er barnemidler brukt som NIF-lønn

Skal gi breddetiltak

I tilskuddsbrevet fra Kulturdepartementet til NIF, står det under overskriften «Post 3» at midlene skal brukes til et godt tilbud for barn og unge, og til gode rammebetingelser for de lokale idrettslagene.

I tildelingsbrevet fra 2016 stod det også eksplisitt hva pengene ikke skal brukes til:

«Særforbundene bør derfor være tilbakeholdne med å benytte disse midlene til lønnsutgifter.»

Denne formuleringen er borte fra det ferskeste tildelingsbrevet, men uten at det ligger noen stor endring i praksis bak det. Ekspedisjonssjef Lars Audun Granly i Kulturdepartementet opplyser at setningen ble tatt bort for å gi NIF økt handlingsrom til å bruke disse midlene, så lenge de gikk til aktivitetsskapende tiltak.

les også

Det er nok nå, Tvedt!

Men i nettopp 2016 gikk nesten én million av de drøye 1,6 millionene NBTF fikk i Post 3-midler til nettopp lønn. Det kommer frem i en statusrapport skrevet på deres egne sider.

Og i samme rapport kommer det frem at 400 000 kroner ble brukt til å lønne generalsekretæren. For 2018 består altså totalt halvparten av Nordbys lønn av midler øremerket enten breddeidrett eller funksjonshemmede.

Dette er også sentralt i Riksrevisjonens kritikk av Norges idrettsforbund. De hevder at disse såkalte Post 3-midlene, som skal gå til barn og unge, i stedet gikk til administrasjon.

les også

Politikerne etter sviende rapport: – Dette kommer vi til å gå nøye etter i sømmene

Måtte skjære ned

Generalsekretæren i bordtennisforbundet, Svenn-Erik Nordby, trekker linjene tilbake til 2013 for å forklare hvorfor post 3-midlene brukes slik de gjør.

– Da ble post 3-modellen endret til å favorisere medlemstall og økning i aktivitetstall, som reduserte våre tilskudd fra 2,2 millioner til 1,6 millioner. Det medførte at vi måtte skjære ned halvannen stilling. Etter det ble jeg i praksis delvis breddekonsulent, sier han.

Når han så blir bedt om å forklare hvordan de kan forsvare å bruke store deler av post 3-tilskuddet på lønn, sier han at deler av hans arbeidsoppgaver involverer nettopp det å skape aktivitet lokalt.

les også

Tvedt om kritisk rapport: – Et dokument til forbedring

– Og denne lønnen brukes til det. Vi er en barne- og ungdomsorganisasjon, størsteparten av medlemmene våre er barn og unge, men arbeidet må følges opp sentralt og det er en del av min jobb, sier Nordby.

Bordtennisforbundet rapporterer til NIF, som igjen rapporterer til Kulturdepartementet, og sitt eget ting. Nordby understreker at budsjettene er diskutert og prioriteringene vedtatt.

VG har snakket med tre andre, mindre særforbund i NIF, som alle avkrefter at de bruker av post 3-midlene til lønn.

Bistår med tiltak

Generalsekretær i Norges Idrettsforbund (NIF), Karen Kvalevåg, sier at de har godkjent NBTFs bruk av post 3-midler.

– NIF er kjent med at generalsekretæren i NBTF er mye ute i klubber og bistår dem med å sette i gang en rekke tiltak, både for funksjonshemmede og funksjonsfriske, skriver hun i en e-post.

– Hvorfor har dere godkjent denne praksisen?

– NIF har definert dette som i tråd med kriteriene (sjekk faktaboks). Samtidig er det alltid noe skjønn vedrørende disse spørsmålene, og NIF har videresendt kriteriene for ordningen til forbundene, utdyper Kvalevåg.

Som Nordby selv antydet, er det ingen begrensning på at midler øremerket funksjonshemmede kan brukes til å lønne administrasjonen av disse.

– I den grad dette er utadrettet virksomhet for å støtte aktivitetstilbudet i idrettslagene, er dette ok. NIF vet gjennom rapportering at generalsekretæren selv gjør mange av disse oppgavene og driver selv rekrutteringstiltak for å få flere funksjonshemmede inn i bordtennis, skriver Kvalevåg.

– Hvilken dokumentasjon har dere på at disse midlene faktisk brukes til tiltak som oppfyller kriteriene?

– Dette er en tillitbasert ordning og NIF kan ikke følge den enkelte ansatte i hvert særforbund. Her ligger det også et selvstendig ansvar til det enkelte særforbunds styre å vurdere hvordan ansattressursene benyttes, skriver generalsekretæren i Norges Idrettsforbund, Karen Kvalevåg.

Mer om

 1. Idrettspolitikk
 2. Norges Idrettsforbund (NIF)
 3. Kulturdepartementet
 4. Breddeidrett
 5. Riksrevisjonen

Flere artikler

 1. NIF slår tilbake: Derfor er barnemidler brukt som NIF-lønn

 2. Riksrevisjonen refser NIFs bruk av spillemidler: 50 mill. til tiltak for barn og unge ble brukt til NIF-lønn

 3. Tvedt om kritisk rapport: – Et dokument til forbedring

 4. Politikerne etter sviende rapport: – Dette kommer vi til å gå nøye etter i sømmene

 5. Idrettens corona-krise: Har varslet Raja om store tap

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder