PÅ FEST: Kulturminister Thorhild Widvey ankommer Idrettsgallaen på Hamar sist lørdag. Monopolselskapet Norsk Tipping er en av samarbeidspartnerne til Idrettsgallaen. Foto:Terje Bendiksby,NTB scanpix

Spillutredning lagt fram i dag: - Bommer med minst 300 millioner

Utredningen om lisens til utenlandske spillselskaper ble i dag
overrakt kulturminister Thorhild Widvey (H). En av de største aktørene mener at det bommes med minst 300 millioner kroner, trolig enda mer.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

I utredningen, som er laget av Rambøll, konkluderes det med at idrett og kultur vil få mindre penger å rutte med hvis det innføres en lisensordning for utenlandske spillselskaper – i stedet for dagens monopol til Norsk Tipping.

– De regner med en såkalt nettoomsetning på 700 millioner kroner. Det er altfor lite. Vi regner med minst én milliard, trolig er tallet enda høyere. Da blir også virkningen for det norske samfunnet annerledes, sier Kim Rud Petersen, talsmann for Betsson-gruppen, til VG.

Kulturministeren ville utrede spørsmålet om lisensordning for utenlandske spillselskaper for å se om det er mulig å kombinere sosialpolitiske hensyn og økte totale inntekter til frivilligheten innenfor EØS-avtalens rammer.

I dag fikk hun altså rapporten.

– Mer til idrett og kultur

- Det er generelt en veldig god rapport, mener Rud Petersen.

- Men hvis de hadde brukt andre – og riktigere tall – hadde de kommet til at lisensordningen ville gi mer penger til idrett og kultur.

- Jeg vet at de har brukt estimater fra blant annet Lotteritilsynet, og at disse tallene er feil. Vi prøver nå å få Rambøll til å regne på virkningen hvis tallet for eksempel er én milliard – og ikke 700 millioner.

- De har heller ikke tatt med den positive virkningen av sponsorinntekter til klubber og lag – og annonsekroner til mediene.

- Men alt i alt er det en positiv rapport, mener Rud Petersen.

De tallene som Rambøll opererer med, og som altså Rud Petersen mener er feil, konkluderer med at det norske samfunnet taper nesten 70 mill. kroner pr. år på å gå over til en lisensordning.

Ingen forskjell

Rambøll skriver i utredningen at en majoritet av EU-landene har åpnet nasjonale pengespillmarkeder for disse nye aktørene.

- Omfanget og utformingen av de nasjonale lisensregimene har variert og fått ulike konsekvenser.

Utredningen viser til Danmark som eksempel. Der har liberaliseringen av spillmarkedet hverken ført til større eller mindre inntekter for samfunnet.

– Konklusjonene i rapporten er interessante. Vi har fått et godt faktagrunnlag for videre diskusjoner om dette temaet. I tillegg vil vi be Lotteritilsynet utrede hvilke konsekvenser en lisensordning kan få når det gjelder spillproblemer og kriminalitet, sier kulturminister Thorhild Widvey.

– Større problemer

Administrerende direktør Torbjørn Almlid i Norsk Tipping er, i likhet med Rud Petersen, klar på at det er en god utredning.

– Den er grundig og virker veldig saklig. Og konklusjonene er som forventet.

– Hva tenker du på da?

– Som vi har hevdet tidligere blir det ikke mer penger ved en liberalisering. De dokumenterer dette på en god måte.

– Betsson mener at det er brukt for lave tall?

– Det er ikke noe vi har noen mening om. Lotteritilsynet har tidligere operert med tallet 500 millioner, og jeg registrerer at det nå er oppjustert.

Almlid tror det blir mer problemer med spillavhengighet hvis det innføres en lisensordning der de utenlandske spillselskapene slipper til.

– I så fall må alle aktører ha like konkurransevilkår. Og det vil måtte tilsi at Norsk Tipping må gi slipp av noen av ansvarlighetstiltakene i dag. Derfor føler vi oss ganske sikre på at problemspillet vil øke. Vi synes det er gode holdepunkter for dette i utredningen, selv om de ikke sier det eksplisitt.

Bekymret for spillavhengighet

Lotteritilsynet skal nå lage en rapport om konsekvenser en lisensordning kan ha for spillavhengighet og kriminalitet. Deretter blir det en felles høring før sommeren.

16 frivillige organisasjoner kom i går med et felles opprop til kulturministeren. De er bekymret for økte spillproblemer dersom utenlandske spillselskap får innpass i Norge og ber regjeringen si nei til en lisensordning.

– Over 100.000 nordmenn har et problematisk forhold til spill. Spillavhengighet rammer ikke bare spilleren selv, men også familie, venner, kolleger og arbeidsgivere. For frivillige organisasjoner som mottar spillemidler, er det avgjørende at inntektene er etisk forsvarlige og ikke bidrar til økte spillproblemer, sa generalsekretær Inge Andersen i Norges idrettsforbund.

NIF kom i ettermiddag med en pressemelding der Andersen går i strupen på regjeringen:

- Hvis denne regjeringen etter dagens rapport, med åpne øyne velger å gå videre med disse ideene, må den også ta det fulle ansvaret, sier Inge Andersen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder