bilde

Foto: Sara Johannessen/ NTB scanpix

Svømmeforbundet hardt ut mot NIF: – Passivt og lettvint

Norges Svømmeforbund føler at de ofres når Norges idrettsforbund foreslår at svømmehaller ikke lenger skal få tippemidler.

Forslaget innebærer at svømmehallene skal inn på statsbudsjettet – og er et ledd i at Norges idrettsforbund skal vedta en ny anleggspolitikk.

– Idrettsstyret har nylig vedtatt et utkast til en ny anleggspolitikk og sendt denne ut på høring til idrettskretser og særforbund. Etter planen skal anleggspolitikken vedtas i januar 2019, opplyser anleggsrådgiver Torstein Busland i NIF.

Idrettsforbundet satser på at forslaget i Fjørtoft-utvalget om et løft i byggingen av svømmehaller gjennomføres – med penger over statsbudsjettet.

les også

Politikerne etter sviende rapport: – Dette kommer vi til å gå nøye etter i sømmene

Men svømmepresident Cato Bratbakk er ikke så fornøyd med å skulle konkurrere med alle andre gode formål på statsbudsjettet:

– For norsk svømmeidrett vil dette være alvorlig og gi svømmeidretten store utfordringer. Jeg er sterkt kritisk til at NIF har tatt en slik passiv og lettvint holdning for å få mer penger til andre idrettsanlegg, fastslår svømmepresidenten.

– NIF burde heller jobbe politisk for å få mer tippemidler til anleggsutbygging. Det at vi må jobbe politisk med dette på statsbudsjettet, vil bli en utfordrende oppgave for vårt særforbund. Norsk idrett er en stor idrettsfamilie med mange grener. Det er viktig at vi står sammen som en enhet i de ordninger vi har, og ikke som nå, ved å ta noen ut. Det er fristende å sitere George Orwell fra Animal Farm «Vi er alle like, men noen likere enn andre».

PRESIDENT: Cato Bratbakk i Norges Svømmeforbund. Foto: PRIVAT

les også

Russerne bruker «dopingfilm-avsløring» for å ta tilbake norsk OL-medalje

Torstein Busland i Norges idrettsforbund opplyser at Fjørtoft-utvalget foreslo at det tiårige svømmehall-løftet skulle gjennomføres i et faglig og finansielt forpliktende samarbeid mellom tre departementer: Helse, Kultur og Kunnskap.

– Idrettsstyret støtter dette uten å ta stilling til hvilke departementer som skal bidra. En løsning hvor svømmehallene finansieres over statsbudsjettet bidrar til at en får frigjort spillemidler som kan brukes på andre typer anlegg. Et annet argument er at svømmeferdigheter for barn er et av kompetansekravene i grunnskolen. Idrettsstyret forutsetter at svømmeklubbene sikres tilgang til svømmehallene på samme måte som før, fastslår Busland.

Tid og sted: 11.09.2015 – Oslo – Norway. Campus Sognsvann planlegges bygget på Toppidrettsenteret. Toppidrettssjef Tore Øvrebø og NIFs anleggssjef Torstein Busland (blå piquetskjorte). Foto: Jan Petter Lynau

les også

Idrettsforbundets omdømme raser–fem ganger «verre» i 2018 enn i 2012

– Dersom regjeringen følger opp forslaget i Fjørtoft-utvalget om et svømmehall-løft, vil det bli bygget flere svømmehaller, noe som vil bedre situasjonen for svømmeidretten.

Men svømmepresident Cato Bratbakk kjøper ikke NIFs argumenter.

– Jeg har liten forståelse for NIFs argumenter som en god begrunnelse for å ta bort svømmeanlegg fra spillemidlene. Jeg lurer på hvilke typer anlegg de ønsker å ta bort ved neste korsvei, for å få inn noen millioner til andre prioriterte anlegg?

les også

Tvedt om kritisk rapport:–Et dokument til forbedring

– Føler dere at dere er overkjørt av NIF i denne saken?

– Jeg har vel opplevd at dette er mer eller mindre vært bestemt fra dag én. Arbeidsprosessen i forkant har ikke hatt noen betydning for dette utfallet. Vi har hele tiden vært klare i våre politisk innspill til NIF at dette er ikke ønskelig for oss.

– Er det historisk sett riktig å si at svømmehallene var spydspissen i bruk av tippemidler til bygging av idrettsanlegg i Norge?

– Det mener jeg bestemt at vi kan si. Utbyggingen av svømmeanlegg har vært et vesentlig bidrag til at ordningen kom på plass og har vært en suksess for norsk idretts anleggsutbygging.

Etter at artikkelen ble publisert fredag, har Norges Idrettsforbund bedt om en nærmere kommentar. Artikkelen er derfor oppdatert med dette:

NIF kan forsikre svømmepresidenten om at NIF arbeider for å legge forholdene til rette for alle idretter, også svømming. I flere år har NIF arbeidet for å få midler over statsbudsjettet til breddeanlegg over hele landet.

– Dette antar vi at svømmepresidenten er klar over, sier anleggspolitisk rådgiver Torstein Busland, og legger til:

– Når det gjelder midler over statsbudsjettet så har vi tatt opp dette en rekke ganger, nå sist i vårt innspill til Familie- og Kulturkomiteen i forbindelse med budsjetthøringen 2019 hvor vi blant annet skriver:

«Norges idrettsforbund utfordrer komiteen og resten av Stortinget til å sette av 1 milliard kroner over statsbudsjettet til bygging av breddeidrettsanlegg over hele landet i samarbeid med kommunene».

– Dette har også vært tatt opp med Familie- og Kulturkomiteen i andre sammenhenger, blant annet da de besøkte toppidrettssenteret etter valget i 2017. Dette har så langt ikke fått flertall i Stortinget. Når NIF ikke har fått tilstrekkelig gehør for en en generell styrking av spillemidler til anlegg, er det naturlig å arbeide for at Regjeringen følger opp forslagene til sitt eget strategiutvalg ved å bevilge midler til et tiårig svømmehalløft over statsbudsjettet.

– I budsjettinnspillet vårt skriver vi videre at Norges idrettsforbund støtter også anbefalingen fra «Strategiutvalget for idrett», det såkalte «Fjørtoftutvalget», om å gjennomføre et tiårig statlig svømmehalløft, slik at alle barn og unge blir svømmedyktige innen de går ut av grunnskolen. Et svømmehalløft vi trodde Svømmeforbundet ønsket, sier Busland.

– Vi har videre i mange år arbeidet for å øke spillemiddelsatsene ved bygging av
svømmeanlegg, og her har vi lykkes bedre. Tilskuddssatsen for 25 meters basseng er for eksempel økt med 70 prosent siste seks år. Det er også viktig å presisere at forslag til ny anleggsstrategi nå er på høring i organisasjonen og at idrettsstyret selvfølgelig vil vurdere alle innspill som kommer før ny politikk vedtas.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder